De regeling waar dit geldbedrag bij hoort is bedoeld om inwoners bewust te maken van energie besparen en hen praktische handvatten te bieden om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of het energiezuinig inregelen van de cv-installatie in een woning. Allemaal kleine maatregelen om de energierekening naar beneden te brengen.

Energie besparen in Zwolle

De kern van de Zwolse aanpak is dat inwoners duidelijke en praktische handvatten geboden worden voor het nemen van besparingsmaatregelen. Dat gebeurt op het niveau van straten, buurten en wijken. En dat werkt, er zijn inmiddels al vele maatregelen getroffen. De nieuwe regeling gaat hier op door en breidt uit.

Raadslid Sylvana Rikkert is blij met deze nieuwe ontwikkeling: "Energie besparen is goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. We zien nog veel te vaak voorbeelden van energie-armoede: mensen die vanwege de hoge stookkosten maar besluiten de kachel niet aan te zetten. Dat gaat heel ver. Terwijl simpele maatregelen kunnen zorgen voor minder weglekkende warmte, waardoor je meer geld overhoudt én prettiger woont."

Zwollenaren aan zet

De nieuwe subsidie, die een vervolg is op een eerdere regeling, is ontvangen op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente, lokale energie-initiatieven en de Zwolse woningcorporaties. Zodra de plannen zijn uitgewerkt en de subsidies zijn verleend worden inwoners geïnformeerd naar de acties die er zijn in hun wijk.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Deze werkwijze is een voorbeeld van hoe Zwolle haar inwoners op de eerste plaats zet in de energietransitie. Initiatieven als het WijBedrijf Dieze, Blauwvinger Energie, 50 Tinten Groen Assendorp en Berkum Energieneutraal hebben al bewezen dat deze aanpak werkt. We willen dan ook graag investeren in het voortbouwen en uitbreiden van dit netwerk. Ook zijn we blij dat de Zwolse woningbouwcorporaties mee mogen doen. Naast dat hun huurders hier baat bij hebben, kunnen zij door samen te werken de lokale initiatieven helpen verder te groeien."