4 uur extra huishoudelijke hulp: "minuscule verbetering van stom beleid"

Mensen met thuishulp krijgen twee keer per jaar twee uur extra om ook dingen schoon te laten maken waar men anders nooit aan toe komt. Vier uur op een heel jaar! We zijn er uiteraard niet op tegen. Maar het zijn druppels op een gloeiende plaat.

Lees hier hoe belachelijk het thuiszorgbeleid is.

Ouderen langer thuis laten wonen, zodat hoge kosten voor verzorging en verpleging in een tehuis zo lang mogelijk worden uitgesteld – dat is het beleid, zowel landelijk als lokaal. Logisch beleid ook, want meestal vinden ouderen het zelf fijn om in hun vertrouwde huis te blijven wonen. En het is nog eens financieel voordeliger ook voor de samenleving. In deze volgorde wel te verstaan!

Om langer thuis te kunnen blijven wonen hebben ouderen wel extra zorg in en om huis nodig. Logischerwijs investeren we dan ook extra in de thuiszorg: dat is fijn voor de ouderen die thuis kunnen blijven wonen en het levert ook nog eens extra werk op in de thuiszorg… Oh nee, het beleid is juist: bezuinigen op de thuiszorg. Dat is absoluut geen logisch beleid dus!

Om de gevolgen van dit domme beleid nog een beetje op te vangen bedacht het kabinet gauw een regeling. Een halfslachtige en waardeloze oplossing, die terecht al weer wordt afgeschaft.
De bezuinigingen blijven helaas wel gewoon staan. Dom. Dom. Dom.

Zwolle probeert uit eigen middelen nog te redden wat er te redden valt, maar het zijn druppels op een gloeiende plaat: het is al weer verdampt voordat je er erg in hebt. Mensen krijgen twee keer per jaar twee uur extra om ook dingen schoon te maken waar men anders nooit aan toe komt. Vier uur op een heel jaar! En de tarieven voor de aanbieders gaan maar liefst €9 per maand omhoog. Echt, een fantastische impuls voor de werkgelegenheid in de thuiszorg!

We zijn er uiteraard niet op tegen. Maar in het licht van de draconische bezuinigingen en de meest logische oplossing voor de zorgvragen waar we voor staan, is het een minuscule aanpassing van stom beleid.