Alle hens aan dek als het gaat om duurzame energie

Maandagavond 29 mei debatteerde de gemeenteraad over de energiemix die nodig is om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. GroenLinks raadslid Remko de Paus was kritisch, het college wordt nog steeds niet concreet. Op deze pagina vind je zijn bijdrage aan het debat. Over het vervolg houden we je op de hoogte. Het debat was een rechtstreeks gevolg van de motie die GroenLinks, met steun van D66, PvdA en ChristenUnie in december 2016 indiende.

Noot: wethouder Filip van As is op woensdag 31 mei afgetreden, mede omdat hij tijdens het debat onvoldoende politieke steun heeft ervaren.