Begroting 2019: Zwolle is in beweging en investeert in nieuwe energie, gezondheid en geluk

GroenLinks is trots op de begroting voor 2019 waarin stevig geïnvesteerd wordt in de energietransitie, gezondheid en geluk. Investeringen in duurzame kwaliteit en groei. Wat GroenLinks betreft draagt deze groei bij aan het geluk en gezondheid van inwoners. GroenLinks staat voor de principes van de circulaire economie. We stellen niet alleen de groei voorop, maar hechten waarde aan zaken die geen duidelijk prijskaartje hebben; aan schone lucht, aan de beschikbaarheid van grondstoffen en aan menselijke waarden zoals gezondheid, geluk, meedoen en zingeving.

Begroting 2019 biedt mooie kansen voor verduurzaming van de stad

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert: “Het college zet in op zaken die van waarde zijn, waarde toevoegen aan deze stad en waarde maken. Op gezondheid en geluk van de Zwollenaren, de energietransitie, dierenwelzijn en biodiversiteit. GroenLinks is trots op de begroting die er ligt, waarin ondanks tekorten toch ruimte is gevonden om te investeren in dat wat waardevol is".

Duurzaam voorbeeldhuis
De GroenLinks motie om een duurzaam voorbeeldhuis in te richten waar Zwollenaren laagdrempelig binnen kunnen lopen werd aangenomen. Want hoe pak je dat nu thuis aan, zo'n energietransitie? Het huis wordt dé plek om inspiratie op te doen. We stellen ons voor dat dit een bestaand huis is in de stad, dat tijdelijk of via het pop-up concept zo’n bestemming krijgt. Zo’n plek zou ook een werk- en ontmoetingsplek, een evenementenlocatie, een showroom of een verlengd klaslokaal kunnen worden.

Nooterhof
GroenLinks ziet graag dat er vaart wordt gezet bij het vinden van een nieuwe invulling voor het unieke park De Nooterhof. Er zijn grote kansen voor een combinatie tussen participatie en natuureducatie op deze door velen geliefde groene plek. We vragen het college daarom ervoor te zorgen dat De Nooterhof komend voorjaar haar poorten weer kan openen.

Stadsdichter
Dankzij GroenLinks wordt de stadsdichter erkend. In 2011 is de stadsdichter tot teleurstelling van GroenLinks wegbezuinigd. Onze fractie is dan ook blij dat we sinds 2015, dankzij een benoeming door de Partij voor Cultuur, weer een stadsdichter hebben. Sinds 2017 heeft Zwolle Zien deze rol als organisator overgenomen. Een stadsdichter is voor een stad als Zwolle van grote waarde en het is daarom volkomen terecht dat de gemeente de stadsdichter weer omarmt.

Statushouders
Vluchtelingen krijgen in Zwolle een warm welkom. Vanaf dag 1 krijgen nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning hulp met het leren van de taal, het vinden van een baan en het meedoen in onze samenleving. GroenLinks is blij dat dit college een half miljoen beschikbaar stelt om deze mensen te helpen om een nieuwe start te maken en zich thuis te voelen in onze mooie stad.

De begroting van 2019 laat zien dat het mogelijk is om echte veranderingen door te zetten en belangrijke stappen te zetten in verduurzaming. We werken aan de beheersbaarheid van de kosten in de zorg en tegelijk blijft iedereen in Zwolle de zorg krijgen die nodig is. Met deze belangrijke keuzes heeft GroenLinks veel vertrouwen hoe dit college deze begroting het komende jaar gaat uitvoeren.