Iedereen moet toegang hebben tot passende en betaalbare woonruimte, en Zwolle moet inzetten op duurzame en natuurinclusieve bouw. Zo maken we de woningmarkt van de toekomst.

Het college van B&W heeft de ontwikkelstrategie Wonen in Zwolle uitgebracht, waarin de plannen voor de komende jaren staan. We zijn heel blij met wat er op stapel staat: goedkope woningen blijven betaalbaar. In de visie van GroenLinks blijft Zwolle een toegankelijke en inclusieve stad. Maar ook een compacte moderne stad, waar we standaard klimaatadaptief, duurzaam en natuurinclusief bouwen. Nieuwe woonvormen, zoals tinyhouses en groepswonen worden omarmd en we zijn flexibel waar dat kan. Tegelijkertijd behoudt Zwolle onze warme cultuur van samenwerken en omkijken naar elkaar.

 

Het plan Wonen in Zwolle

GroenLinks staat achter de duurzame plannen van de gemeente. Er komen voldoende betaalbare woningen op de juiste plekken. In de nieuwbouw in Stadshagen, zoals in Breezicht en De Tippe, worden groen en wonen, energietransitie en klimaatadaptie gecombineerd. Het woningbouwprogramma bestaat voor 30% uit goedkope woningen, 40% uit middeldure en 30% uit dure woningen. Zo is er voor iedere inkomenscategorie een passende woning te vinden. Een zelfbewoningsclausule en anti-speculatiebeding moeten zorgen dat particuliere beleggers niet de huizen voor de neus van de gewone burger wegkapen.

 

Duurzaam bouwen

Stedelijk, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen is de nieuwe norm van bouwen. Dat is wat ons betreft geen keuzeformulier dat we nog even kunnen invullen. Woningen die je nu niet volgens de nieuwe normen bouwt, gaan in de toekomst extra onderhoud nodig hebben om ze alsnog op het gewenst niveau te krijgen. Dat betekent extra kosten en een hoop gedoe. Laten we het direct nu goed doen. GroenLinks wil dat vooraf bij de plannen natuurinclusief wonen goed wordt meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken en gevels, kasten voor vogels, vleermuizen en insekten, en slimme wateropvang.

Maar er is meer te behalen op het gebied van water. Pelman: “Zwolle wil koploper worden in klimaatadaptatie. Hoe mooi zou het zijn als we in Zwolle dan niet ook de kans pakken om in die nieuwe woningen de toiletten door te spoelen met regenwater? Er is nog geen stad in Nederland die dat doet. Ik wil van de wethouder graag weten of hij ook die kansen ziet. Laten we samen met Vitens kijken of we dit kunnen realiseren.”

 

Wonen en zorg

Naast jongeren zijn er tegelijkertijd ook veel ouderen op zoek naar passende woningen. Woningen waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en tegelijkertijd de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. De extramuralisering van de zorg en de vergrijzing in onze samenleving zorgen samen voor een sterk groeiende vraag naar woningen die betaalbaar en geschikt hiervoor zijn. Ook dit zorgt ervoor dat de doorstroom in de markt stokt.

Wonen en zorg gaat ook over mensen die vanuit beschermd wonen door zouden kunnen stromen naar een eigen woning, maar daar nu de kans niet toe krijgen door de lange wachttijden. Een probleem dat om een oplossing schreeuwt. De wachtlijsten bij Beschermd Wonen kunnen niet aangepakt worden als de doorstroom stokt. Daarom vindt GroenLinks dat er extra aandacht voor wonen en zorg moet zijn.

 

Gebruik van lege kantoorpanden

 Het is duidelijk dat er een groter groeiende behoefte is aan meer stedelijke bouw in Zwolle. Daarom zijn we blij dat 60% van alle bouw gebeurt binnen de bestaande stadsgrenzen. Door inbreiding in plaats van uitbreiding, zorgen we voor meer woningen zonder dat dat ten koste gaat van natuur- en buitengebieden.

Raadslid Patrick Pelman: “Ik zie kansen om het inbreiden nog te versnellen. In Zwolle staat nog steeds een groot aantal kantoor en bedrijfspanden leeg en ongebruikt. Ook bedrijven willen tegenwoordig niet meer in een oud en niet-duurzaam pand zitten. Dat betekent dat de bestaande gebouwen aangepakt kunnen worden. Ik wil van de wethouder weten of we meer bedrijfsgebouwen kunnen transformeren naar geschikte woonruimtes. Niet alleen in Oosterenk, maar ook in andere stadsdeelgebieden.”

 

Samenwerking in de regio

De krapte op de woningmarkt is niet alleen een Zwols probleem. Het is een landelijk probleem, waarbij samenwerking in de regio misschien meer oplossingen kan bieden. Dit mis ik nog in de ontwikkelstrategie: de samenwerking met de gemeenten om ons heen. De woonopgave van Zwolle is een woonopgave van de regio. Het lijkt GroenLinks verstandig om op regionaal niveau de samenwerking meer te zoeken. Zo zorgen we voor woonruimte voor iedereen.