GroenLinks is tevreden met deze omgevingsvisie. Voetgangers en fietsers staan voorop in het verkeer. De stad creëert ruimte voor sociale ontmoeting en groen door de stad binnen de ring autoluw te maken. Gezondheid is een belangrijke pijler geworden van het document. Het waternetwerk in de stad wordt versterkt om klimaatverandering het hoofd te bieden en er is ruimte gezocht voor verduurzaming van onze energievraag. Die punten zijn erg belangrijk voor GroenLinks

Ook participatie is belangrijk voor GroenLinks. Ik wil alle meedenkers in de stad bedanken die moeite hebben gedaan om mee te denken end e geweldige inzet die daarbij gedaan is. De organisaties, wijkverenigingen en ook individuele meedenkers. Er is veel toegevoegd en veranderd aan de omgevingsvisie. We zijn dan ook blij dat er meer tijd is genomen voor het participatietraject. Hierbij hebben wij met tevredenheid verbetering in dit proces gezien. Natuurlijk, niets is perfect, en in coronatijd is het niet allemaal even gemakkelijk geweest. Maar we hebben wel vooruitgang gezien. En zoals bij het vorige debat genoemd, blijven wij het belangrijk vinden dat we deze mensen en organisaties aan blijven haken bij ruimtelijke inspraak en volgende versies van de omgevingsvisie. Participatie op een levend document, zoals de omgevingsvisie zou moeten zijn, mag geen eenmalige input moeten zijn, maar een lopende cyclus van aanhoudende input en verbetering moeten zijn. Zo kan de Omgevingsvisie in volgende versies nog beter aansluiten op  de wensen van onze stad.  

Op een aantal onderdelen wil GroenLinks het college wat meegeven daarom ga ik vanavond in mijn bijdrage in op:

  1. Gezondheid en inclusie
  2. Groei van de stad en wooncrisis
  3. Groei van de natuur