Afgelopen vrijdag werd de concept begroting van Zwolle gepresenteerd door burgemeester Snijders en Dorrit de Jong (GroenLinks), wethouder financiën. Fractievoorzitter Patrick Pelman: “De begroting die het college voorstelt is goed nieuws voor alle Zwollenaren.”

Na de onzekere coronatijd staat Zwolle er financieel gezien goed voor. Daardoor kan de gemeente geld investeren in een groene, sociale en culturele stad.

Coronacrisis
Om het herstel van de coronacrisis kracht bij te stellen investeert de gemeente bijna 7 miljoen in sociaal herstel in Zwolle. De crisis heeft op veel gebieden zijn sporen nagelaten en tot sociale en economische schade geleid. Daarom presenteert het college van burgemeester en wethouders bij deze begroting een sociaal herstelplan. Inwoners kunnen de komende jaren ondersteuning krijgen om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. GroenLinks is blij met deze flinke investering. “Het was een zware tijd voor veel bewoners en om daar weer bovenop te komen, is een stevige inzet nodig”, aldus Pelman.

Wonen
De wooncrisis gaat ook aan Zwolle niet voorbij. Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning. Dit vraagt om extra investeringen en GroenLinks is blij dat hier ook ruimte voor is in deze begroting. Voor ouderen wordt er geïnvesteerd in veilig en vitaal thuis wonen. Voor wie het nodig heeft, komen er meer tussenvoorzieningen voor wonen met zorg.

Energietransitie
Ook wordt er extra geïnvesteerd in de energietransitie. Maar liefst 8 ton wordt vrijgemaakt voor de hoge ambities van de energietransitie zoals de verduurzaming en hernieuwbare energie. Ook gaat er 850.000 euro naar investeringen in de circulaire economie. Pelman: “Het aanpakken van de klimaatcrisis blijft de grootste opgave voor de wereld en dus ook voor Zwolle. We hebben nog maar 8 jaar om de nodige maatregelen te treffen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat betekent dat we nu volop daarmee aan de slag moeten. Ik ben dan ook blij dat hier flink extra op ingezet gaat worden”.

Groen
Er komt meer geld beschikbaar voor groen in de stad. Zo is er een half miljoen euro voor bomenonderhoud en er is ruim 400.000 euro beschikbaar voor het Stinspark in Westenholte, wat een mooie groene en culturele plek belooft te worden. En eindelijk is er duidelijkheid over de Nooterhof: de gemeente gaat hier structureel aan bijdragen, waardoor de Nooterhof kan blijven bestaan! Raadslid Eildert Noorda: “De toekomst van de Nooterhof was lange tijd onzeker. Geweldig dat we nu zeker weten dat de Nooterhof kan blijven!” Ook voor Natuur -en milieueducatie komt extra geld beschikbaar.

Zwolle wordt ook op andere manieren wordt Zwolle duurzamer: Zo gaat de gemeente gaat 250.000 euro gebruiken voor het stimuleren van fietsgebruik en wordt er extra geld vrijgemaakt voor natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn.

Cultuur
De gemeente trekt 1,2 miljoen euro extra uit voor cultuur en evenementen. Dit gaat naar nieuwe iconische evenementen, cultuurgezelschappen, talentontwikkeling en werk- en speelplekken voor kunstenaars. Pelman: “Zwolle moest een flink been bijtrekken om de culturele basis in de stad te versterken en de ambities van het cultureel Perspectief 2040 waar te maken. Met dit begrotingsvoorstel zetten we daar een prachtige eerste stap in. Hiermee kunnen we gezelschappen, makers en evenementen aan onze stad blijven binden en versterken, waarmee we de culturele basis uitbouwen. Hiermee zorgen we ervoor dat we niet alleen een stad zijn van stenen en mensen, maar ook een stad waar geleefd en beleefd kan worden.” Ook komt er een half miljoen voor onderhoud en investeringen in het centrum en het Broerenkwartier, waar reikhalzend wordt uitgekeken naar de geplande nieuwbouw op de plek van de oude V&D.

Sociaal
We zijn blij dat er genoeg geld blijft gaan naar jeugdzorg, want daar is het hard nodig. Maar er is ook geld voor schuldhulpverlening en -preventie en de collectieve zorgverzekeringen. Daardoor kan de gemeente veel ondersteuning bieden mensen die het financieel zwaar hebben.

Voor veel mensen is hun huisdier hun steun en toeverlaat. Daarom wil de gemeente een pilot starten om dierenwelzijnsorganisaties zoals Flappus te verbinden aan sociale organisaties, zodat we beter voor mens én dier kunnen zorgen. Ook komt er geld beschikbaar zodat huisdieren van mensen met een laag inkomen naar de dierenarts kunnen.

Oordeel aan de raad
De begroting die nu gemaakt is, is een voorstel. Burgemeester en wethouders hebben dit voorstel gedaan, en nu is het aan de gemeenteraadsleden om te bepalen of ze zich hier in kunnen vinden. De begroting wordt op vrijdag 12 november besproken in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 1 november is er gelegenheid om mondeling in te spreken.

De GroenLinks fractie hoort ook graag wat de inwoners van de stad van de concept begroting vinden. Mensen die willen reageren kunnen dat per e-mail doen naar fractie@groenlinkszwolle.nl.