Continuiteit (drink)watervoorziening tijdens droogte

GroenLinks maakt zich zorgen om de beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater tijdens deze extreem droge tijd in onze stad. Raadslid Lennart Hartman stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het grondwaterpeil in Nederland is flink gedaald door de hitte van zomer 2018. Het warme en vooral droge weer dit voorjaar heeft de waterhuishouding niet voldoende aangevuld, waardoor nu al problemen ontstaan. Oogsten dreigen te mislukken en de eerste beken staan al droog. De grote hitte in het begin van deze zomer versterkt dit nog verder. Op warme dagen wordt volgens Vitens zo'n veertig procent extra water verbruikt, en Vitens geeft aan dat bewustwordingscampagnes hierover een te beperkt effect hebben. De drinkwatervoorziening lijkt daarmee onder druk te staan, want ook het grondwater in drinkwatergebieden is nauwelijks gestegen na vorig jaar.

GroenLinks heeft navraag gedaan bij de gemeente over de continuïteit van onze drinkwatervoorziening. Het blijkt dat het niet duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn van een mogelijke herhaling van de droge zomer van vorig jaar.

Wij maken ons zorgen om de beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater tijdens deze extreem droge tijd. Lennart Hartman heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Kan het college aangeven wat de gevolgen voor onze drinkwatervoorziening en ons oppervlaktewater zijn wanneer deze zomer een even groot of groter neerslagtekort heeft als vorig jaar?
2. In 2018 is er reactief gereageerd op de droogte en het watertekort in samenwerking met de veiligheidsregio. Kan het college aangeven wat de gemeente nu doet om een (drink)watertekort juist proactief te voorkomen?
3. Kan het college aangeven hoe deze het drinkwaterbedrijf en de waterschappen ondersteund om de (drink)watervoorraad te sparen?