VROEMM staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling, Energie, Milieu en Mobiliteit. De werkgroep VROEMM zal gevraagd én ongevraagd advies geven aan de Zwolse GroenLinks-raadsleden over onze leefomgeving. 

Plannen

Zwolle is voor de rijksoverheid een “voorbeeld-regio” wat betreft de Energietransitie en de planvorming voor een Omgevingsvisie. De mogelijkheden in Zwolle zorgen ervoor dat de werkgroep vol met ideeën zit. 

De werkgroep denkt bijvoorbeeld met de GroenLinks-raadsleden mee over de woningbouwlocaties bij de Vechtpoort, Harculo, het IJsselhallen-terrein en de Spoorzone, en het verkeer in die buurten. Natuurlijk speelt het openbaar vervoer daarbij een belangrijke rol.

Energie

Voor oude stadsdelen en de nieuw te ontwikkelen locaties voor wonen en werken is veel energie nodig. Kiezen we voor een warmtenetwerk voor de gehele stad of gebruiken we het bestaande aardgasleiding-netwerk voor het transport van waterstof? De Bomhofsplas, met zijn drijvende zonnepark, zou een goede locatie kunnen zijn voor een waterstofcentrale. 

Openbaar vervoer

Voor toekomstbestendige mobiliteit moet het Kamperlijntje in de eerste plaats de ooit bedoelde regiotramfunctie krijgen met nieuwe haltes bij de Scholtensteeg en de Rieteweg/IJsselhallen-terrein. Door verbreding van de spoorverbinding Olst-Deventer en de mogelijkheid daardoor voor een stoptreinverbinding Zwolle-Deventer zijn nieuwe haltes in Zwolle-Zuid en bij Harculo mogelijk.

Meedoen?

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij deze kersverse werkgroep. Aanmelden kan met een mailtje naar info@groenlinkszwolle.nl