De rechtstaat gaat ons aan het hart

Vanmorgen hebben jonge theatermakers een verklaring gegeven waarom zij hebben afgezien van een demonstratie tegen een voorstelling in Odeon waarin zwarte pieten optreden. De overwegingen van deze Artists in residence zoals zij zich noemen, baren onze fractie grote zorgen: persoonlijke bedreigingen jegens de initiatiefnemers en de dreiging met geweld tijdens de demonstratie. Omdat onze democratische rechtstaat, inclusief het verbod op discriminatie en het recht op demonstratie, heilig voor ons zijn, hebben we de burgemeester vragen gesteld over de gang van zaken.

Onze democratische rechtstaat is het waard om ten volle te verdedigen. Met name het verbod op discriminatie (grondwet artikel 1) en het recht op betoging (grondwet artikel 9) zijn voor de fractie van GroenLinks Zwolle daarbij van groot belang. Een samenleving waarin je niet voor je mening mag of kunt uitkomen, of waaraan je vanwege je afkomst niet volwaardig kunt meedoen, is voor ons onacceptabel.

De discussie over de figuur van zwarte piet in het sinterklaasverhaal is al enkele decennia gaande. Ook dit jaar is de discussie weer in alle hevigheid opgelaaid, ook in Zwolle. GroenLinks is van mening dat de politiek niet over de kleur van (zwarte) piet gaat, maar wel aan zet is om onze rechtstaat te verdedigen.

Voor woensdag 29 november was een demonstratie aangekondigd bij theater Odeon vanwege een voorstelling waarin zwarte pieten optreden, maar de organisatoren – jonge theatermakers – hebben deze demonstatie afgelast. De overwegingen die deze Artists in residence zoals zij zich noemen, daarvoor geven, baren onze fractie grote zorgen: persoonlijke bedreigingen jegens de initiatiefnemers en de dreiging met geweld tijdens de demonstratie.

In de persconferentie met het motto Theater voor iedereen werd duidelijk dat de politie bij een van de initiatiefnemers thuis is komen informeren naar de bedoelingen van hun actie, maar toen zij aangifte wilde doen van bedreiging 'kon dat wel een weekje wachten'.

Bij onze fractie roept de gang van zaken de volgende vragen op.

  1. Heeft de burgemeester zich, vanaf de aankondiging van de demonstratie, op de hoogte laten brengen van de plannen? Heeft de burgemeester na de gebeurtenissen rond Dokkum hier een proactieve houding in aangenomen?
  2. Heeft de burgemeester zich in de lokale driehoek hard gemaakt voor het ordelijk en veilig doorgang laten vinden van de demonstratie? Welke belemmeringen zijn daarbij geconstateerd? Is actie ondernomen om deze belemmeringen weg te nemen?
  3. Heeft de lokale driehoek de bedreigingen aan het adres van de actievoerders vooraf geconstateerd? Zo ja, is hier dan tegen opgetreden?
  4. Gaat de burgemeester pleiten voor een actieve houding van het OM in het onderzoeken van strafbare feiten in de geuite bedreigingen?
  5. Hoe beoordeelt de burgemeester de gang van zaken rond de aangifte van de bedreigingen?
  6. Is het college bereid uit te spreken dat we in Zwolle onze rechtstaat voluit verdedigen en dat het afgelasten of staken van een demonstratie onder de druk van persoonlijke intimidaties en de dreiging met geweld onacceptabel is?