Op 28 en 29 januari spraken de commissies ruimte en werk voor de eerste keer over de toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone. Naast inbreidingslocatie met veel ruimte voor groen is het naar de mening van groenlinks/degroenen van groot belang om vanaf het begin goed openbaar vervoer mogelijk te maken.

De Spoorzone
Op 28 en 29 januari bogen twee raadscommissies zich over de eerste globale plannen rond de Spoorzone. Een gebied langs beide zijden van het spoor van pakweg het Ecodrome tot de Oude Ambachtsschool, ofwel van BAM tot Boni. In dit gebied liggen delen die al heel spoedig ontwikkeld moeten worden: het spoor voor de Hanzelijn die in 2013 zal rijden, capaciteitsverhoging van het station, verbreding van de voetgangerstunnel, het oude PTT-gebouw, het verdwijnen van NS-rangeerterrein en de kop van Hanzeland die nog steeds grotendeels braak ligt. Maar ook met delen als de omgeving van de Deventerstraatweg (daar verdwijnen enkele sporen van de NS), de omgeving van de Veerallee en het Wartsila-terrein vragen op afzienbare termijn om ontwikkeling. Eigenlijk moet alles daar op de schop. Een prachtige kans om het gebied als geheel te bekijken en daar goede plannen voor te maken. Centraal daarin is het station als openbaar vervoerknooppunt.

Assendorp en beginspraak
Punt is dat we als gemeenteraad er nu vooral op bedacht moeten zijn dat de grote lijnen van de gebiedsindeling duidelijk worden en dat er gedurende het hele traject (pakweg zo’n 20 jaar) zorgvuldig gewerkt wordt. Binnenkort neemt de raad de nota “Beginspraak” aan waarin zij vastlegt hoe we met de omwonenden en belanghebbenden van een project communiceren en hoe we met hun inbreng omgaan. Naar de mening van de fractie GLDG moet in alle deelprojecten binnen de Spoorzone aan de Beginspraak-regels voldaan worden. Er zijn al verschillende wijken die van zich hebben laten horen: Assendorp, Veeralle en de Stationsbuurt. In Assendorp was de schrik wel het grootste. Tijdens een wijkbijeenkomst werden daar al enkele weken geleden tamelijk megalomane foto’s getoond van hoogbouw dicht op de woningen aan de Deventerstraatweg. Het is geen wonder dat de Assendorpers schrokken. Voor ons zijn de plaatjes die getoond zijn niet maatgevend. Ze zijn bedoeld als globale indruk die je naar Zwolse schaal zou moeten vertalen. En die vertaling naar Zwolse schaal zal in Assendorp volgens de beginspraak-regels verlopen. Onze nieuwe PvdA-wethouder, Gerrit Piek, heeft dat in de commissie ook zeer duidelijk gezegd.

De Spoorzone en duurzaam vervoer
Deelprojecten moeten niet afleiden van het totale Spoorzone-gebied. Daarover vinden het komende jaar belangrijke beslissingen plaats waar we als stad minstens decennialang, misschien zelfs honderden jaren, mee te maken zullen hebben. Een hele verantwoordelijkheid.
Onze fractie beoordeelt de ideeen voor de Spoorzone vanuit het oogpunt van duurzaam vervoer: dus
-  het gebied moet geschikt worden om uitstekend openbaar vervoer in en rond de stad te realiseren,
- het moet een prima fietsgebied worden zowel om in te fietsen als om je fiets te stallen
- voetgangers, gehandicapten, kinderwagens en al het langzame verkeer moet zich er veilig en prettig kunnen verplaatsen.
In de Spoorzone-plannen die er nu liggen is er vooral naar de ruimtelijke inrichting van het gebied gekeken. Het openbaar vervoer bijvoorbeeld komt onvoldoende aan bod en dan alleen ruimtelijk. Dus waar moet het toekomstige busstation komen bijvoorbeeld. Dat vinden wij onvoldoende. Volstrekt duidelijk moet zijn hoe je het openbaar vervoer wilt inrichten en vervolgens hoe je dit dan inpast in de nieuwe Spoorzone. Ook het langzaam verkeer en de fietsers moeten voldoende ruimte krijgen en bestaande knelpunten moeten natuurlijk opgelost worden. Bijvoorbeeld het grote tekort aan fietsenstallingen, de looproute naar de stad en de oncomfortabele looproute naar de Campus van Windesheim.
Naar ons idee hebben auto’s in de Spoorzone weinig te zoeken en verhinderen zij een verbetering van de omgeving. Voor zover er auto’s naar het station moeten komen, willen wij ze aan de achterzijde van het station hebben. Een belangrijk uitgangspunt waardoor er aan de voorzijde van het station ruimte komt voor duurzaam vervoer. Wij willen net als Rover, de belangenorganisatie voor openbaar vervoer reizigers, het busstation aan de voorzijde van het station houden. Van daaraf is het voor alle reizigers mogelijk om naar het stadscentrum te lopen. Nader uitgewerkt moet worden waar het busstation precies zou moeten komen.

Groen en een aangenaam verblijfsklimaat
Groen is nodig om een gebied prettig te laten voelen en er een aangenaam verblijfs- en vervoersklimaat van te maken. Een vernieuwde Spoorzone kan niet zonder groen. Wij willen groene open ruimtes in het gebied. Zowel het Stationsplein als het Lubeckplein moeten veel groener worden. Van de Veerallee willen we een echte groene vinger maken door de historische recreatieve route naar de Ijsselzone te herstellen. In die groene vinger past het Ecodrome als milieu-educatie park uitstekend. De Groene Welle en het Ecodrome kunnen het groen in de Spoorzone een zeer prominente plaats geven.
Om het Stationsplein een prettiger uitstraling te geven hebben wij de suggestie gedaan om hotel Geytenbeek met de bomen ervoor te herbouwen. Zo’n opmerking levert altijd wat hilariteit op, maar in hun hart weten alle raadsleden dat het heel jammer is dat zo’n karakteristiek gebouw ooit verdwenen is van het Stationsplein.
Maar ook rond de toekomstige woningen in het gebied (Assendorp en de kop van Hanzeland) zal als het aan ons ligt veel openbaar groen komen. Inbreiden gaat voor ons niet ten kosten van stadsgroen!!

En wat vindt de gemeenteraad?
Zoals het hoort liepen de meningen in de gemeenteraad op verschillende punten aardig uiteen. Op één punt was er echter eensgezindheid: de vervoersstromen in de stad moeten eerst helder worden voor er definitief over de Spoorzone besloten gaat worden. Over de plaats van het busstation waren bij andere fracties nog twijfels. Alleen GroenLinks/DeGroenen en D66 hebben zich uitgesproken voor de voorzijde.  De meeste fracties wilden wel een betere onderbouwing voor de plaats van het busstation. Ook over de toekomstige bouw in Assendorp was iedereen van mening dat er fatsoenlijk volgens de beginspraakregels gehandeld moet worden.
Maar of iedereen het openbaar vervoer, voetganger en fiets een net zo warm hart toedraagt als wij, moeten we afwachten. Eind 2008 zal het definitieve besluit over de grote lijnen van de Spoorzone vallen.