Anja: “GroenLinks juicht het delen van vervoersmiddelen toe, maar uit ervaring van andere steden blijkt dat het werken met deelscooters vaak het gebruik van de fiets vervangt. Dat zou daarmee haaks staan op de ambitie die we in Zwolle kennen om meer mensen op de fiets te krijgen in de stad.”

 

Anja stelt daarom vragen aan de wethouder:

1. Is het college op de hoogte van het verdringende effect van deelscooters op gebruik van de fiets?

Zo ja, waarom wordt tegen de fietsambitie in overwogen deelscooters in de stad te introduceren? Elektrische fietsen zouden een alternatief voor deelscooters kunnen zijn!

Zo nee, is het college bereid om dit eerst te onderzoeken alvorens de vergunning te verlenen?

2. In menig stad met deelscooters ontstaat er een probleem doordat de scooters daar op de stoepen achtergelaten worden. Dit zorgt voor verrommeling en overlast: we willen fietsen al niet overal geplaatst hebben, laat staan scooters. Daarnaast zorgt het voor onveilige situaties, zeker voor slechtziende voetgangers. Herkent het college deze risico’s? Welke acties worden er bij het verstrekken van een vergunning gedaan om dit te voorkomen?