Hoe zie jij de wereld na corona? Vallen we terug in het oude systeem, of weten we op een nieuwe manier met elkaar en de wereld om te gaan? In deze serie spreken we Zwolse GroenLinksers over hun idealen. Wat is jouw droom na de coronacrisis?

Shahin

Ik ben Shahin Farrokhi. Ik ben geboren in Örumieh, gelegen aan het prachtige Örumieh-meer, een  natuurreservaat in Iran en sinds 1989 een trotse Iraans-Nederlander. Ik voel me bevoorrecht om gedurende de afgelopen 55 jaar te kunnen leren en genieten van twee van de 198 wereldculturen: de Iraanse en Nederlandse. In het dagelijkse leven ben ik de partner van mijn lieve vrouw en vader van twee lieve kinderen. Ik verdien mijn kost als zelfstandig ondernemer in de ICT-branche. Als lid van het bestuur van GroenLinks Zwolle draag ik samen met alle GroenLinksleden bij aan het realiseren van een betere wereld: een groene en rechtvaardige sociale samenleving!

Mijn droom na corona:

Corona heeft iedereen in de wereld pijnlijk geraakt, maar ik geloof in de veerkracht van de mens. Als ik zie dat de helden in de gezondheidszorg dagelijks met hart en ziel in het midden van het gevaar staan, met de race tegen de klok en soms met schaars beschikbare middelen levens redden, dan denk ik bij mezelf dat er geen uitdagingen bestaan die we als samenleving niet kunnen overwinnen. Ik geloof erin dat elk ieder een held kan zijn door het goede te doen. 

Wij hebben ook tijdens de Coronacrisis gezien dat we het milieu en de leefomgeving echt kunnen verbeteren door bewuster te leven en te werken. Doordat er minder wordt gereisd hebben we meer tijd voor onszelf én is er minder uitstoot. Doordat we 1,5 meter afstand moeten houden worden we ons ook bewuster van onze omgeving en gunnen we elkaar de ruimte. We krijgen meer oog voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Ik hoop dat we na de Corona een evenwichtiger en gezonder leef- en werkstijl zullen hebben, bijvoorbeeld door een gezonde mix tussen op afstand en op locatie werken. Door bewuster op vakantie te gaan en te reizen. Door bewuster met elkaar om te gaan. Ik wens iedereen een beter leven na de Corona!

 

Jolan

Ik ben Jolan Van de Waeter. Ik ben lid van GroenLinks sinds 2017. Door de cursus Politiek Actief ontdekte ik hoe tof het was om actief deel te nemen aan een politieke partij. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar meedoen! Meedoen, meedenken, meecreëren - iets wat mij typeert - krijgt in deze coronatijd een andere vorm.

Ik ontwerp onder andere kunsteducatie voor het basisonderwijs: leren door kunst, met kunst. In het Dominicanenklooster huur ik een ruimte waar ik het lesmateriaal ontwerp. De keuze voor het klooster is niet toevallig. Ik hou van religie in alle soorten en maten en zet mij daar voor in. Ik filosofeer met de kunstenaars over hun werk en wat ieder vanuit zijn kunstdiscipline een ander gunt: de leerling in het onderwijs; de mens in coronatijd; de maatschappij.

Kunst inspireert en is noodzakelijk om het leven dragelijk, speels, zinvol te houden, waarbij het onmogelijke als een uitdaging wordt gezien! Ik houd ervan om mensen uit te dagen om nieuwsgierig en gretig in het leven te gaan staan. Mensen uitdagen de angsten die er nu heerst rondom het virus recht in de ogen te kijken. Maar bovenal: wees mild na jezelf en de ander. De passie voor de mens, de kunst en de natuur drijft mij om altijd te kijken wat er wel kan!

Mijn droom na corona:

Als ik naar de toekomst kijk zie ik een wereld waar de mens mede bepaalt hoe deze eruit ziet, en waarin de natuur ons een spiegel voorhoudt. Laat ieder daar bewust van zijn of worden. Zo wordt iedere handeling van de mens voorafgegaan door niet alleen de vraag 'Wat betekent dat voor mij?', maar ook: wat betekent mijn handelen voor de medemens in Zwolle? In Nederland? Aan de andere kant van de wereld? We mogen allemaal wel wat meer stilstaan bij de impact van onze acties. 

 

Niels

Mijn naam is Niels ten Hagen. Ik ben nu ruim een jaar (actief) lid en sinds kort voorzitter van de werkgroep Diversiteit, Inclusie & Toegankelijkheid (DIT). Mijn ambitie is om samen met GroenLinks Zwolle te werken aan een mooie, diverse maatschappij waar iedereen elkaar en het milieu waardeert en respecteert. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig professional. Ik help mensen die obstakels ervaren het maximale uit hun leven te halen. Soms gaat dat over beeldvorming, soms over (arbeids)participatie, maar altijd over mensen en wederkerigheid.

Mijn droom na corona:

Het zou geweldig zijn als we vooral de positieve punten vinden en blijven vasthouden van deze vreselijke crisis. Mensen zijn veel meer betrokken en behulpzaam geworden om elkaar erdoorheen te slepen. Daarnaast hebben we ontdekt dat we elkaar kunnen ontmoeten zonder daarvoor het milieu te belasten, bijvoorbeeld door minder met de auto te reizen. Ik maak me wel zorgen over de inclusieve samenleving. We hebben jarenlang stapje voor stapje vooruitgang geboekt om iedereen te laten deelnemen in de maatschappij. Als Nederland straks langzaam maar zeker weer 'van het slot gaat' zullen minder kwetsbare mensen daar optimaal gebruik van kunnen maken. Mijn angst is dat mensen die meer kwetsbaar zijn het risico te groot vinden en toch weer minder zullen deelnemen aan de maatschappij. Ik hoop daarom van ganser harte dat we met het opstarten van de maatschappij ook echt blijven denken aan iedereen, zodat we allemaal onvoorwaardelijk kunnen deelnemen aan de anderhalvemetersamenleving.