Duurzaam Durven Delen - ons verkiezingsprogramma

GroenLinks Zwolle zet de komende jaren vol in op de omslag naar schone energie, meer betaalbare woningen en een rijk cultureel aanbod. Gezondheid en geluk moeten de leidraad worden van het Zwols beleid. Zwolle wordt een stad waarin het gemeentebestuur goed gaat samenwerken met de Zwollenaren. GroenLinks kiest daarom met een ambitieus verkiezingsprogramma voor een frisse wind door Zwolle. 

Lijsttrekker Sylvana Rikkert is trots: “Met dit programma laten we onze ambitie zien om Zwolle te vergroenen. We maken ons sterk voor schone lucht, meer biodiversiteit en energiebesparing. Een groener Zwolle draagt ook bij aan een goede gezondheid. Daarnaast zetten we stevig in om de kloof tussen arm en rijk snel te verkleinen. Zwolle groeit en GroenLinks vindt dat iedereen daarvan mee moet profiteren.
 
Ook de afstand tussen Zwollenaar en het bestuur moet kleiner. Dat werkt twee kanten op. De gemeente gaat actief en op tijd in gesprek met de mensen over de veranderingen die hen aangaan. Zwolle zit boordevol goede ideeën om de stad mooier te maken. Het stadsbestuur pakt dit op en werkt vol vertrouwen samen om dit te realiseren. En zo gaan wij Zwolle veranderen!”
 
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in november vastgesteld. De kandidatenlijst was al eerder gekozen. Hiermee is GroenLinks Zwolle klaar om de verandering in Zwolle te laten beginnen.

Slimme stad
GroenLinks kijkt vooruit. We benutten technische innovaties en zetten slimme oplossingen in om de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid in de stad te vergroten.

We willen niet alleen een slimme, maar ook een wijze stad zijn. GroenLinks pleit voor de ontwikkeling van een visie op de rol van techniek in de stad van de toekomst. Dat betekent dat we streven naar een open uitwisseling met de inwoners over wat 'slim' is.

We nodigen burgers uit om, samen met bedrijfsleven en gemeente, mee te praten en te denken over technische vernieuwingen en hoe deze ten goede te laten komen aan stad en inwoners.
 
Sociale stad
Iedereen is gelijk in Zwolle. We helpen elkaar waar nodig en respecteren elkaars opvattingen en gewoonten. We zijn een stad, waarin iedereen meedoet en iedereen gelijke kansen krijgt. Mensen in nood zijn welkom en we geven hen onderdak en te eten.
 
Mensen met een kleine beurs vinden steeds moeilijker een betaalbaar huis. GroenLinks zet zich in voor meer woningen voor starters en voor meer sociale huurwoningen. Juist voor mensen met een kleine beurs maken we energiezuinig wonen mogelijk.
 
GroenLinks investeert fors in het welzijn en geluk van de Zwollenaren. Dat betekent dat er betere ondersteuning komt voor mantelzorgers en voor kinderen die in de knel komen. We verminderen het aantal regels in de bijstand en verruimen de armoederegelingen.
 
Groene en duurzame stad
GroenLinks wil haast maken met de omschakeling naar een duurzame samenleving, want ook in Zwolle gaat de omslag naar hernieuwbare energie niet snel genoeg. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. GroenLinks Zwolle wil naast de ecologische ook de sociale en economische duurzaamheid van de gemeente bevorderen vanuit het circulair denken.
 
Groen is voor alle Zwollenaren dichtbij. Bomen, bloemen, vlinders en otters; ze vormen een absolute voorwaarde voor kwaliteit van leven. Groen bevordert de gezondheid, helpt om de stad aan te passen aan de klimaatverandering én geeft je de kans om mentaal bij te tanken.

Ons volledige verkiezingsprogramma lezen? Dat kan!