Een fietsenstalling in Malmö, Zweden laat zien hoe weinig ruimte fietsen innemen in vergelijking met geparkeerde auto's
Een fietsenstalling in Malmö, Zweden laat zien hoe weinig ruimte fietsen innemen in vergelijking met geparkeerde auto's

Duurzaam verkeer in een gezonde stad

De gemeenteraad vergadert over verkeer in de stad deze maandagavond. Raadslid Norman Finies geeft zijn kijk op mobiliteit in Zwolle.

GroenLinks heeft zich steeds sterk gemaakt om de fiets te bevoordelen, het openbaar vervoer te stimuleren en de auto terug te dringen. Ik ben blij dat deze drie ambities terug te vinden zijn in de plannen van het college.

Fietsen

Als je ergens in de stad naar toe moet, zou de fiets keuze nummer één moeten zijn. Niet alleen vanwege de gezondheidsvoordelen, maar ook vanwege de snelheid en het gemak. Ik ben daarom heel blij dat er nu regensensoren zijn bij kruispunten. Zo wordt de fietser bevoordeeld, en daarmee ook het groene vervoer. GroenLinks vroeg al in 2008 om zulke sensoren, dus we zijn blij dat dat nu is gelukt.

Ik kijk ook uit naar de realisatie van de fietsenkelder bij het station. Daarmee stimuleren we groene ketenmobiliteit: het wordt heel makkelijk om van het ene duurzame vervoersmiddel, zoals de fiets, over te stappen op het andere, zoals trein en elektrische bus.  

Dubbele slag

Op het gebied van autoverkeer valt er nog veel te winnen. Groenlinks vindt dat nu het moment is om een dubbele slag te slaan: van fossiel naar elektrisch, en van bezit naar gebruik. Eigenlijk is er sprake van een driedubbele transitie, want elektrische auto’s worden straks ook gebruikt voor de opslag van duurzame energie.

Auto's in een stedelijke omgeving zijn vaker een last dan een lust. Een geparkeerde auto neemt zomaar 25 vierkante meter aan schaarse stedelijke ruimte in. Dan rekenen we alle rijbanen en opstelstroken nog niet mee. En dit terwijl een auto gemiddeld maar 1,4 personen aan boord heeft. Fietsen en lopen, in combinatie met goed openbaar vervoer, is efficiënter en eerlijker voor iedereen. Een goed voetgangersbeleid leidt namelijk ook tot een toegankelijke en inclusieve stad. Bovendien is fietsen en lopen socialer en gezonder.

Uitstoot

GroenLinks kiest voor de gezondheid van Zwollenaren. Gezonde lucht is van groot belang voor de gezondheid en de leefbaarheid. In traditionele steden waar de auto alle ruimte krijgt, neemt de leefbaarheid af. GroenLinks werkt aan de gezonde, duurzame stad van de toekomst. Het weren van zeer vervuilende auto's en scooters, en het tegelijk faciliteren van alle andere vormen van schoon vervoer, past bij dit beleid. De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door uitstootvrije auto’s en bestelbussen te gebruiken. Laten we gaan uitzoeken of dat financieel haalbaar is.

De plannen van de gemeente laten belangrijke stappen in de goede richting zien. Ik heb er vertrouwen in dat het college de komende jaren met hun plannen het verkeer in Zwolle groener, gezonder en duurzamer zal maken.