Het college geeft bij monde van cultuurwethouder Kenkhuis aan ook bezorgd te zijn over de toenemende vernieling en diefstal van kunst in de openbare ruimte. Het college ziet vooral oplossingen in educatie en een betere sociale veiligheid rondom buitenkunst. Contact onderhouden met metaalhandelaren over gestolen brons is gezien het grote aantal bedrijven onbegonnen werk.

Het moet minder makkelijk zijn om ongezien een beeld toe te takelen of weg te nemen. Hier is een taak weggelegd voor kunsteducatie. Het college zal bij het onderwijs blijven benadrukken dat er ruim aandacht besteed moet worden aan buitenkunst. Als de kunst in de openbare ruimte bekender is zal men er wellicht (nog) beter op letten. Bovendien heeft het college vorig jaar al extra geld beschikbaar gesteld om beelden te controleren op goede verankering. Daarnaast neemt het college de suggestie ter harte om gestolen beelden aan te melden bij websites en databases voor gestolen kunst. De wethouder gaf ook aan bereid te zijn om dit probleem op bovenlokaal niveau aan te snijden. Zodra hierover iets te melden valt, zal dat naar de raad teruggekoppeld worden. De fractie van GroenLinks/De Groenen zal het met belangstelling volgen.