Het einde van het jaar is een goed moment voor een korte terugblik. De fractie GroenLinks Zwolle is trots op wat er bereikt is. Een mooie verkiezingsuitslag met dank aan 9562 kiezers! Maar liefst zeven GroenLinks raadsleden en vier burgerleden kwamen in de gemeenteraad Zwolle. Twee GroenLinks wethouders maken deel uit van het college van B en W. We maken de stad Zwolle groener en socialer. Kom maar op 2023!

ARMOEDEBESTRIJDING

Voor mensen met een laag inkomen is het leven dit jaar nog zwaarder geworden. GroenLinks heeft de gemeente gevraagd een proef te ontwikkelen voor bijstandsgerechtigden. Zij kunnen dan met behoud van zekerheden voor een bepaalde periode samenwonen. Ook worden de regelingen voor kinderen in armoede verruimt. Gezinnen met een inkomen tot 130% kunnen gebruik maken van deze regelingen. Dit was eerder 110%. We zijn daarnaast blij dat de gemeente ruimhartig omgaat met het verstrekken van de energietoeslag, zodat bijvoorbeeld ook studenten hier gebruik van kunnen maken.

Armoede
Schone Lucht

SCHONE LUCHT AKKOORD

Onze oproep aan de gemeente om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen is aangenomen door de raad. Het doel is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Concrete maatregelen dragen bij aan beperking van luchtverontreiniging. Met dit akkoord realiseren we een gezondheidswinst voor onze inwoners van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Vanaf komend jaar krijgt Zwolle op initiatief van GroenLinks een autovrije zondag.

VERKIEZINGSUITSLAG

7 zetels! Het was een spannende strijd, en uiteindelijk zijn we met 34 stemmen verschil weer de tweede partij van Zwolle geworden. 9562 Zwollenaren hebben op GroenLinks gestemd, dat is geweldig! Dank aan alle kiezers! Samen gaan we Zwolle weer een stukje groener maken!

Verkiezing
Coalitie

COALITIEAKKOORD

De nieuwe coalitie ChristenUnie-GroenLinks-D66-CDA heeft het coalitieakkoord rond. Het nieuwe college is inmiddels aan de slag om de stad mooier, groener en socialer te maken. We zijn trots op het resultaat. We zetten ons in voor meer natuur en biodiversiteit en werken er aan dat de welvaart breder wordt gedeeld. We bouwen aan een fijne, inclusieve en bruisende stad.

VLUCHTELINGENOPVANG

GroenLinks vindt het belangrijk dat we vluchtelingen zo snel en goed mogelijk opvangen in onze stad. Situaties zoals afgelopen jaar bij Ter Apel zijn wat ons betreft onacceptabel. Daarom steunen we het snelle handelen van het college in het bieden van crisisnoodopvang. We zijn blij dat Zwolle haar verantwoordelijkheid neemt in de opvangchaos. Wat GroenLinks betreft houdt de gemeente deze positieve houding vast voor toekomstige verzoeken voor opvang van vluchtelingen.

Vluchteliingen
Vuurwerk

VUURWERKVERBOD KOMT ERAAN

Na jaren knokken voor een vuurwerkverbod, gaat het er eindelijk komen. Samen met de PvdD, D66, CU, Volt, PvdA en CDA hebben we een voorstel ingediend dat tijdens de jaarwisseling 2024/2025 een particulier afsteekverbod geldt, met uitzondering van 5 nog aan te wijzen locaties. Een jaar later geldt een volledig afsteekverbod, zodat iedereen in Zwolle kan genieten van een minder-vervuilende, diervriendelijke en veilige jaarwisseling.

NOOTERHOF IN GROENE HANDEN

We hebben ons ingezet voor een structurele subsidie voor dit prachtige groene park zodat het weer kan gaan bruisen. Het park is een waardevolle hotspot voor natuur- en milieueducatie in Zwolle. Hier kunnen Zwollenaren weer naar hartelust genieten van de natuur en de waterspeelplek. De Zwolse jeugd heeft hier een mooi aanbod van natuur- en milieueducatie.

Nooter
En

EN VERDER…

Energielening verruimen en verbreden
Inwoners van Zwolle kunnen tegels blijven wippen met de voortzetting tegeltaxi
Versterken duurzame bedrijventerreinen
Meer geld naar kunst en cultuur
Meer aandacht Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie.
Er komen meer bomen in en rond de stad
Verhuizing én uitbreiding filmhuis het Fraterhuis