Verschillende bewoners van de huizen aan de Sportlaan en Wenckebachstraat in Breecamp zitten met de handen in het haar. Een breuk in het warmtenet van de wijk lijkt de oorzaak van muren vol schimmel en ondergelopen kruipruimtes. Naast deze schade hebben de inwoners ook geconstateerd dat hun drinkwater in de drinkwaterleiding dusdanig warm is dat het risico bestaat dat legionella kan ontstaan in de leidingen.

De bewoners namen uiteraard direct contact op met de warmteleverancier: Eteck. Waar je verwacht dat de leverancier direct in actie komt, zijn de betreffende bewoners onderaan de wachtlijst beland. Nog niets lijkt erop dat het probleem spoedig opgelost gaat worden.

Het ontbreken van de bereidheid van de warmteleverancier om met het probleem aan de slag te gaan, in combinatie met een mogelijk gevaar voor de gezondheid, maakt dat de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en CDA zich afvragen hoe de gemeente de getroffen inwoners hierin kan ondersteunen. Namens GroenLinks vraagt raadslid Marloes Visser het college of de gemeente ook ziet dat Eteck hierin de sleutelrol heeft om te achterhalen wat het probleem is, én hoe zij de warmteleverancier willen bewegen om zo snel mogelijk het probleem in kaart te brengen en op te lossen.

Indien de situatie niet snel door Eteck wordt opgelost, en de overlast met risico’s voor de volksgezondheid blijft bestaan, roept GroenLinks het college op om actie te ondernemen om haar inwoners in deze situatie bij te staan en te helpen aan een oplossing. De nieuwbouwwoningen, voorzien van een stadsverwarmingsnet, mogen niet nu al problemen ervaren.