Een nieuw coffeeshopbeleid in Zwolle

GroenLinks Zwolle vindt het huidige gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops krom. Bij de invoering van canabisbeleid in 1976, keken we uit naar een geleidelijk koers richting legalisatie van wiet. Inmiddels leven we ondertussen al meer dan 40 jaar met een gebrekkig compromis met vele ongewenste neveneffecten. GroenLinks heeft daarom vanavond in de Zwolse gemeenteraad in een debat over het coffeeshopbeleid in Zwolle gepleit voor een aantal maatregelen om het kromme beleid lokaal zoveel mogelijk recht te trekken.

De eerste stap is gezet met de nieuwe nota voor het coffeeshopbeleid. Hierin wordt getoetst aan de hand van kwaliteit of iemand in aanmerking komt voor een vergunning. Er wordt dus gestopt met een wachtlijst en de beslissing valt aan de hand van de kwaliteit van de plannen van de aanvrager. Daarnaast willen we aandacht voor een aantal aanvullende wensen van GroenLinks:

1. Zo willen we de zeer beperkte handelsvoorraad die nu door de coffeeshophouders gehouden mag worden, vergroten. De huidige dagvoorraad van 500 gram is te weinig. In de praktijk wordt deze voorraad gedurende de dag aangevuld. Dat betekent dat een medewerker dus meerdere malen per dag over straat moet met een illegale hoeveelheid softdrugs. Deze persoon loopt op dat moment het risico om opgepakt te worden. Wij vinden dat een vreemde gang van zaken en willen dit tegengaan door de toegestane dagvoorraad uit te breiden. In diverse steden zoals Haarlem en Utrecht is er hier al ervaring mee.

2. GroenLinks Zwolle pleit ook voor een nieuwe blik op het afstandscriterium, die maakt dat coffeeshops zich op steeds minder plaatsen kunnen vestigen. We zien hierin geen meerwaarde, omdat mensen heus 250 meter (het huidige afstandscriterium) verder zullen willen lopen om een jointje te kunnen halen. Ook staan we ervoor open om het toestaan van shops op industrieterreinen te heroverwegen.

3. We zijn kritisch op het tijdelijke karakter van de gedoogbeschikkingen. Elke 10 jaar zal er daardoor een coffeeshop verdwijnen en door de vele beperkingen in het beleid is het moeilijk voor een nieuwe coffeeshop om te starten. De laatst geopende coffeeshop heeft hier vijf jaar voor nodig gehad. We roepen het college op om te zien wat er op dit onderdeel mogelijk is om toch te voldoen aan de juridische kaders en toch te voorkomen dat er een sterfhuisconstructie ontstaat.

4. Wat GroenLinks ook zou willen veranderen is dat het overdragen van een vergunning makkelijker wordt. Wanneer een coffeeshop aan opvolging toe is, en deze een goede verstandhouding heeft met de buurt, dan zou het mogelijk moeten zijn om de vergunning over te dragen. Dat is beter voor het personeel, voor de buurt – want onrust wordt voorkomen- en beter voor de contacten met de politie.

Bovenstaande punten heeft woordvoerder Lennart Hartman vanavond dan ook in debat gebracht. Besluitvorming over de nota Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid is op 27 mei.