Een pleidooi voor verstandig vuurwerkbeleid in Zwolle

GroenLinks vindt dat oud en nieuw een feest moet zijn voor iedereen. Voor mens en dier, voor jong en oud. Burgerraadslid Simone Boshove pleit daarom voor een feestelijke en veilige jaarwisseling in Zwolle.

Boshove: “Vuurwerk kan erg mooi zijn, als er veilig en verantwoord mee wordt omgegaan. Helaas zien wij dat de vuurwerktraditie steeds minder feestelijk wordt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid omschrijft de jaarwisseling in Nederland als 'het meest onveilige feest van het jaar'. GroenLinks wil daarom vuurwerkvrije zones instellen en een centrale vuurwerkshow laten organiseren."

 

Overlast voor mens en dier

Boshove legt uit waarom: “De meeste mensen met een hond, kat of ander huisdier zullen herkennen dat de jaarwisseling ontzettend veel stress geeft. Maar niet alleen voor dieren is oud en nieuw geen feest. Ook veel ouderen durven in deze periode amper de deur uit. Veteranen met PTSS spreken zelfs van een regelrechte nachtmerrie. Of wat te denken van longpatiënten die door de tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit letterlijk naar adem snakken tijdens deze dagen. Ook zijn er Zwollenaren die afhankelijk zijn van een hulphond. zij zijn in de dagen rond de jaarwisseling ontzettend beperkt in hun vrijheid. Hoe fijn zou het zijn als er plekken in de stad zijn waar je in relatieve rust oud en nieuw kunt vieren. Waar je de straat op kunt zonder dat de vuurpijlen om je oren vliegen.”

 

Schade en afval

De materiële schade die vuurwerk ieder jaar weer oplevert moet volgens Boshove niet worden onderschat. In de gemeente Zwolle bedroeg deze schade het afgelopen jaar bijna 50.000 euro. Boshove: “Dit is dan nog alleen maar de schade aan gemeentelijke eigendommen. Ook inwoners hebben last van vernielingen en risico op brandgevaar, bijvoorbeeld bij huizen met een rieten kap. Vuurwerk kan ook zonnepanelen flink beschadigen. De totale kosten van vuurwerkschade in Zwolle zijn dus nog vele malen hoger.”

“En dan is er ook nog het vuurwerkafval dat na de jaarwisseling blijft liggen. De fractie van GroenLinks helpt de ROVA traditiegetrouw ieder jaar met het opruimen van vuurwerkafval. In een paar uur tijd hebben we altijd weer zakken vol vuurwerkresten verzameld. Het is een gezellige activiteit, maar dit zou natuurlijk niet nodig moeten zijn.”

 

Werkbare oplossingen

GroenLinks zou het toejuichen als er voor de komende jaarwisseling een proef wordt gedaan met een aantal vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Dit kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn rondom verzorgings- en verpleegcentra, plekken waar veel ouderenwoningen geconcentreerd zijn en rondom kinderboerderijen en dierenasiels.

Boshove wil van de burgemeester weten of er maatregelen worden genomen tegen het afsteken van vuurwerk op tijdstippen waarop dit nog niet mag. Handhaving van de huidige regels zou mens en dier ten goede komen.

Naast het instellen van vuurwerkvrije zones is GroenLinks van mening dat een centrale vuurwerkshow kan bijdragen aan de feestvreugde in de stad. De kosten hiervan kan de gemeente Zwolle mogelijk delen met commerciële partijen in de stad. Een deel van de jaarlijkse schadepost van 50.000 euro die de gemeente bespaart kan hiervoor ook worden ingezet.  

 

Van plannen naar actie

Burgemeester Meijer heeft naar aanleiding van de betogen van GroenLinks en andere partijen geconcludeerd dat een meerderheid van de raad voorstander is van vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Het college gaat nu een voorstel uitwerken. Komende herfst wordt het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Boshove concludeert: “Na jaren van stilstand zit er nu gelukkig weer schot in de zaak. Wij zijn geen tegenstanders van de vuurwerktraditie, maar wij vinden wel dat het tijd is om een ontwikkeling in gang te zetten naar een nieuwe manier van oud en nieuw vieren. Zodat deze traditie weer een feest wordt waar echt iedereen van kan genieten.”