De SDG's vertaald naar Zwolle

Voor alle ontwikkeldoelen is een vertaling gemaakt naar de Zwolse situatie en hoe ze op Zwolle kunnen worden toegepast. Zo vind je in doel 11 over de Duurzame Stad terug dat GroenLinks 10.000 woningen wil bouwen voor 2030. Die woningen moeten voor het grootste gedeelte geschikt zijn voor lagere en middeninkomens. Daarvoor zien we nog volop mogelijkheden binnen de stad zelf. In doel 1 (Geen Armoede) is een van de speerpunten dat de armoederegelingen naar 120% van het sociaal minimum zouden moeten gaan. En in doel 9 over Industrie, Innovatie en Infrastructuur kan je lezen dat GroenLinks gaat voor een autovrije binnenstad en 30 kilometer per uur de norm als maximumsnelheid in de stad.

Hoofdpunten van het verkiezingsprogramma

De belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma zijn:

- Klimaatactie
- Betaalbaar wonen in een groene wijk
- Groen Zwolle voor mens, dier en natuur
- Duurzame mobiliteit voor een gezonde stad
- Iedereen doet mee in Zwolle
- Toegankelijke zorg en ondersteuning
- Levendige stad
- Zwolle van ons allemaal

We lichten deze punten de komende tijd op de site uitgebreid toe.

Inclusieve, sociale stad

Met dit programma gaan we met veel enthousiasme de verkiezingen tegemoet. Lijsttrekker Anja Roelfs: “Mede dankzij de inzet van GroenLinks is Zwolle groener, duurzamer, eerlijker en gelijkwaardiger geworden. Een sterk GroenLinks blijft nodig om daarmee door te kunnen gaan en de extra stappen te zetten, die nu nodig zijn. Samen kunnen wij deze opgave aan, samen maken we van Zwolle die inclusieve, sociale stad voor iedereen.“

Voorzitter Vincent Wever voegt toe: “Met dit programma hebben de leden van GroenLinks Zwolle gekozen voor een fundamentele visie op de stad voor de komende jaren. De 17 doelen laten je goed nadenken over wat belangrijk is voor de wereld, ons land en ook onze stad.”

De leden van GroenLinks hebben het verkiezingsprogramma aangenomen tijdens een online ledenvergadering. Lees het hele programma hieronder (pdf).

Over de duurzame ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s - Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de 193 lidstaten van Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.