Zwolle centrum
Zwolle centrum

Een vliegende start voor statushouders in Zwolle

GroenLinks is er trots op dat statushouders in onze stad snel worden geholpen om goed in te burgeren. Middels een vandaag gepresenteerde ‘Zwolse aanpak’ krijgen deze nieuwe Zwollenaren een persoonlijk plan, waarna met hen aan de slag wordt gegaan om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Raadslid Margriet Leest sprak met enkele organisaties om hun mening te horen hierover: "De nieuwe aanpak betekent respect, vertrouwen en gevoel van waardigheid".

In Zwolle wonen zo’n 600 mensen met een verblijfsvergunning. Vaak gevlucht uit een land waar oorlog is of het voor hen niet veilig is om te wonen. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze mensen volwaardig mee kunnen doen in onze stad. Met de Zwolse aanpak krijgen deze nieuwe stadsgenoten een bij hen passend traject. Soms bestaat de begeleiding naar werk uit extra taallessen, maar ook soms uit ander onderwijs of werkervaringsplaatsen. Ook is er de mogelijkheid van begeleiding door professionals, bij bijvoorbeeld psychische problemen.
Inmiddels is met twintig Zwolse organisaties een convenant gesloten om gezamenlijk op te trekken. Hierdoor is het mogelijk om ook samen met bedrijven dit nieuwe beleid in de praktijk te brengen: samenwerkende organisaties blijven ook op de werkvloer betrokken om de deelnemers te coachen richting zelfstandigheid.

GroenLinks Zwolle was benieuwd naar de reacties van organisaties uit de stad. Raadslid Margriet Leest bezocht daarom enkele organisaties met de vraag; ‘Wat vindt u van het nieuwe plan van het college?’ Vrouwenplatform Carree Zwolle: “We zijn heel blij onderdeel van dit convenant te zijn. De samenwerking brengt veel vrouwen een verbetering van hun achtergestelde positie.” Het vrouwenplatform ondersteunt vrouwen richting hun zelfstandigheid door hen onder andere te laten begeleiden door een rolmodel. “Door dit nieuwe beleid krijgt onze input meer betekenis voor hen, het geeft meer power aan vrouwen om sneller te integreren. En worden zij weer rolmodel voor eigen kinderen. Wat is dit mooi voor de eigenwaarde van deze vrouwen en alle personen die in deze situatie zitten!”

Een Zwolse oud-vluchteling, inmiddels tolk en docent, vertelt: “Tot nu toe heeft Nederland veel aan kapitaalvernietiging gedaan. Dat is jammer, voor alle betrokken partijen. Als vluchteling moest je je bewijzen in korte tijd en werkgevers wisten voorheen niet precies hoe ze zo’n werknemer moesten plaatsen binnen hun bedrijf.” De nieuwe Zwolse aanpak gaat uit van wat een persoon al weet en kan, en in de loop van de tijd worden kennis van de Nederlandse taal en cultuur eigen gemaakt. “De nieuwe aanpak betekent respect, vertrouwen en gevoel van waardigheid, en resulteert in een rustige en positieve opname in de Zwolse samenleving.” Voor een goede slagingskans vanaf het begin pleit deze ervaringsdeskundige voor goede samenwerking; niet alleen tussen de twintig participerende organisaties binnen het convenant,  maar ook met de bedrijven die nu of in de toekomst werk aanbieden. Deze bedrijven moeten coaching ontvangen zodat de nieuwe werknemer, de collega’s en de werkgever elkaar gaan begrijpen.

Lees meer over de Zwolse aanpak op de website van de gemeente.