2020 was een bijzonder jaar. Naast onverwachte uitdagingen ging het 'gewone' werk door. Waar zijn jullie het meest trots op?

Monique: Gezamenlijk hebben we mooie stappen kunnen zetten in de energietransitie. De gemeenteraad heeft 14 december unaniem twee belangrijke energiedocumenten vastgesteld. Dit betreft de Transitievisie Warmte waarin we de richting bepalen hoe we Zwolle aardgasvrij gaan maken. Daarnaast zijn de eerste stappen vastgesteld voor een op te richten Warmtebedrijf.

Klaas: Wat ik mooi vind, en dat is echt een teamprestatie van dit college, is dat we onze financiën weer goed op orde hebben. Zo kunnen we er stáán als dat nodig is. Bijvoorbeeld om extra financiële ruimte te geven aan ondernemers en cultuurmakers die het moeilijk hebben. Of om niet alleen morgen, maar ook overmorgen en later, alle Zwollenaren de zorg te blijven bieden die ze nodig hebben.

Wat was moeilijk?

Klaas: Mensen die in de kou staan, dreigen soms vermorzeld te worden door politieke touwtrekkerij. Niet in Zwolle, maar daarbuiten. Zo was er een raadsbreed gedragen initiatief om enkele getroffen vluchtelingenkinderen van Lesbos naar Zwolle te halen. Die zitten daar nu in de modder en de kou. Dat had echt gekund! Maar omdat Den Haag beslist en op zijn beurt de bal doorschuift naar Europa, zitten die kinderen nog steeds daar en niet hier. Soms moet je wel wat wegslikken, in de politiek.

Monique: Ik heb veel machteloosheid ervaren rondom de coronacrisis. De sectoren in mijn portefeuille zijn zwaar geraakt. Kunst, cultuur, evenementen en toerisme. Het is schrijnend voor velen. Er blijkt veel veerkracht en creativiteit vanuit de culturele makers en ondernemers om telkens te kijken naar mogelijkheden. Om dit enthousiasme te ondersteunen loop ik zelf soms ook tegen deuren en rigide regels aan. Dit hoort ook bij besturen. Als college moeten wij onze verantwoording nemen en dit botst weleens met mijn culturele hart.

Welke Zwollenaar of Zwolse organisatie heeft jullie geïnspireerd?

Klaas: Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat is de Voedselbank. Jaar-in jaar-uit staan ze klaar om een schrijnend probleem in onze samenleving te helpen verlichten. Gelukkig hebben we daar een steentje aan kunnen bijdragen door een goede en definitieve oplossing te vinden voor hun huisvesting.

Monique: De culturele makers en cultuurinstellingen in Zwolle. Ze zetten zich enorm in en doen hun uiterste best om cultuur aan te bieden in de stad. Nu met de laatste maatregelen is voor velen echt weer de deur op slot gegaan. Laten we met zijn allen hopen en zorgen dat hier snel verandering in kan komen.

Monique, vorig jaar gaf je aan meer cultuur in de stad te willen realiseren. Hoe kijk je hierop terug?

De coronacrisis buiten beschouwing gelaten, is er op dit moment een kantelpunt voor cultuur. Wij beseffen met ons allen hoe knetter-belangrijk cultuur is in onze samenleving! Er zijn een aantal mooie projecten gerealiseerd, bijvoorbeeld 20 x 20 buurten Zwolle (buurtcultuur-project), de ‘trotse muren’ en het Hybride Productiehuis. Dit Hybride Productiehuis bestaat uit twee culturele ontwikkelplekken waar talentontwikkeling voor jongeren kan plaatsvinden. Namelijk de Beatbox als onderdeel van Hedon en de Werkplaats als onderdeel van Zwolse Theaters.

Je wilde ook stappen maken in de energietransitie. Je noemde al een mooi resultaat. Ben je tevreden over wat je hebt kunnen bereiken?

Zeker! We hebben namelijk ook nog een hele mooi subsidie binnengehaald vanuit het Programma Aardgas Vrije wijken. Dat gaat om 4 miljoen voor Berkum Energie Neutraal. Daar kunnen we nu versneld aan de slag.

Klaas,  jij wilde in 2020  het aantal jeugdige daklozen halveren en een daling van het aantal mensen in armoede realiseren. Is dat gelukt?

Ik ben bang dat de totaal onverwachte coronacrisis, met ook ernstige economische gevolgen, onze inzet tegen armoede heeft gefrustreerd. Daar sta je machteloos tegenover. Hoewel we, zoals gezegd, vooralsnog voldoende reserve hebben voor steunprogramma’s. Maar echte armoedebestrijding gaat over werk en inkomen, en dat was dit jaar lastig.

Voor dakloze jongeren is er wel goed nieuws. Aan het eind van het jaar kregen we van het ministerie een mooi bedrag om daklozen onderdak te kunnen bieden. We kunnen binnenkort vertellen waaraan we dat precies uitgeven.

Monique, wat wil je aan het eind van 2021 bereikt hebben?

Ik hoop dat we dan zicht hebben op het Warmtebedrijf voor Holtenbroek. Dat we duidelijk hebben met wie we dit Warmtebedrijf gaan oprichten met de benodigde investeringen. Dat het gelukt is om de handen op elkaar te krijgen om te investeren in proefboringen hier in Zwolle. En dat de verduurzaming van huizen meer op gang is gekomen. Hiermee gaan we direct veel CO2 besparen en hoeven we dit ook niet meer op te wekken.

Wat betreft cultuur staat de cultuurnota op de rol. Ik wil met deze nota voor de komende jaren het culturele klimaat in onze stad versterken. Dat doen we samen met de makers, organisaties en instellingen. Door corona wordt het niet makkelijk gemaakt. Daarom is deze nota misschien nog wel belangrijker voor kunst en cultuur in onze stad dan ooit. En het zou erg mooi zijn als we in 2021 een initiatiefnemer kunnen selecteren voor de nieuwe Eventvoorziening in Voorsterpoort Oost.

Klaas, je gaat binnenkort aan de slag als burgemeester van Stadskanaal. Gefeliciteerd met deze mooie stap! Welke inzichten neem je mee vanuit Zwolle?

Toen we in 2018 startten in het Zwolse college, was er een groot structureel tekort binnen het sociaal domein. Door met een hervormingsagenda te werken, zijn we erin geslaagd om die structurele tekorten terug te dringen, zonder dat we inleverden op client-tevredenheid. Ook in Stadskanaal is sprake van grote tekorten binnen het sociaal domein. De wijze lessen uit Zwolle neem ik daarom graag mee. Natuurlijk is de rol van een burgemeester anders dan die van wethouders, maar ze verwachten in Stadskanaal ook echt wel dat ik een stukje Zwolle meeneem!

Wat ga je het meest missen aan Zwolle?

Als geboren Groninger ben ik - eerlijk gezegd - best enthousiast om weer naar het noorden te gaan. Maar de mooie gezellige binnenstad van Zwolle ga ik echt missen! Met al haar fijne restaurants en historie. Wat ook erg prettig is aan Zwolle is het fijnmazige netwerk. Iedereen weet elkaar makkelijk te vinden. Zo krijg je dingen snel voor elkaar.

Partir c'est mourir un peu, zeggen de Fransen. De eerste tijd blijf ik nog in Zwolle wonen, zodat mijn jongste de lagere school hier kan afmaken. Mijn vrouw en ik vinden het belangrijk dat ze dat doet op een school waar ze het nu fijn heeft.

En als laatste, jullie tip voor 2021: welke plek in Zwolle moeten we zeker bezoeken?

Klaas: Het buitengebied van de Oosterenk is erg mooi. Ik wandel daar graag ’s ochtends voordat ik aan het werk ga met onze hond Noor. Die pakt daar bij wijze van ochtenddouche alle watercirkels die ze tegenkomt, terwijl ik kan staren over de nevels boven het grasland.

Monique: Neem zeker een kijkje op het Celepleintje. Dat is verscholen achter Odeon en is een prachtig openbaar plekje met veel Zwolse geschiedenis. Je komt er via het Celepoortje. En straks in het zomerseizoen raad ik de Beeldentuin ‘De Anningahof’ aan, prachtig!