Vanavond debatteerde de gemeenteraad over het voorstel van de partijen om meer te doen aan ‘digitale democratie’ en om te experimenteren met een burgerberaad. De gemeenteraad besluit tijdens de laatste vergadering van deze raadsperiode op 7 maart, of ze akkoord gaat met het voorstel.

Concreet stellen de partijen voor om inwoners middels een app of website mee te laten praten of zelfs beslissen over concrete voorstellen. Bijvoorbeeld over projecten in de wijk. Ook willen de partijen een burgerberaad; door een loting worden willekeurig gekozen inwoners dan gevraagd om mee te beslissen over een onderwerp, zoals klimaatadaptatie. ‘Met de verkiezingen voor de deur, is het extra belangrijk om na te denken over hoe we de democratie en impuls kunnen geven. Wat ons betreft gaat democratie namelijk veel verder dan éen keer in de vier jaar een rood bolletje inkleuren. We willen ook in die vier jaar vaker rechtstreeks van inwoners horen wat ze vinden van initiatieven en hun mening op bepaalde thema’s horen’, aldus initiatiefneemster en raadslid Simone Boshove.