Wendy van Essen-Blaakmeer, van VizierOost, vertelt de raadsleden dat meldingen gedaan kunnen worden via de site, telefonisch of via de mail. Binnen een week zou er een reactie moeten zijn. Ze benoemt dat het belangrijk is om naar het verhaal te luisteren; de samenleving is geneigd discriminatie te bagatelliseren. Het hangt sterk van de situatie af of VizierOost mogelijkheden heeft om iets te betekenen voor een slachtoffer. Voortdurend werken aan bewustwording is op veel plaatsen in de samenleving hard nodig.

Miriam zou graag zien dat folders over het melden van discriminatie op meer plekken worden verspreid, zodat slachtoffers het meldpunt beter kunnen vinden. Het nieuwe landelijke meldpunt kan daar ook aan bijdragen.

VizierOost probeert in gesprek te komen en te blijven met politie, onderwijs, bedrijven en de gemeente. Voor dit jaar wordt gewerkt aan een stagepact en een alliantie tegen discriminatie. Zij werken met drie personen in dit deel van Overijssel. Op de vraag wat zij nodig hebben van de gemeente, was het antwoord: geld.

De weg naar gelijke kansen voor iedereen kent veel obstakels. Het werkbezoek zorgde voor een wisseling van inzichten en begrip voor elkaars rol, met het oog op de slachtoffers die dagelijks met discriminatie te maken hebben. GroenLinks zet graag de kracht van ontmoeting en dialoog in, om elkaar beter te begrijpen, bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen.

“ GroenLinks zet graag de kracht van ontmoeting en dialoog in, om elkaar beter te begrijpen, bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen. ”