Het ecohuis in Steenwijk moet gesloopt worden. De fractie groenlinks van Utrecht heeft de eigenaar uitgenodigd met huis en al naar Utrecht te komen. De eigenaar wil echter liever in de buurt blijven. Reden voor de fractie groenlinks/degroenen om hem met zijn huis naar Zwolle uit te nodigen. Zij heeft hierover vragen aan BenW gesteld. De fractie denkt aan een locatie op de Oude Mars of Stadshagen. Ook als eerste milieuvriendelijke huis in Vechtpoort (Berkum 2) zou het heel mooi zijn.

De afgelopen maanden is er beroering ontstaan rondom een ecohuis dat in een Vinex wijk in Steenwijk door de milieubewuste ingenieur Jan Husslage gebouwd is. Dit huis is geheel uit sloophout opgetrokken en is energieneutraal. Doordat de bouwer de maximale bouwtijd heeft overschreden moet het gebouw van de gemeente Steenwijk en de rechter plat. Husslage krijgt een schadevergoeding uitbetaald. Volgens de gemeente is het technisch niet mogelijk om te kiezen voor een andere oplossing dan sloop. Volgens Husslage zijn er wel degelijk mogelijkheden om het huis te verplaatsen. De fractie Groenlinks/DeGroenen vindt het een slecht signaal als een gemeente een huis dat zo duurzaam gebouwd is op grond van een verlopen bouwtermijn wil slopen.

 

Ook de Zonnestroom Producenten Vereniging heeft al laten weten de sloop van de Steenwijkse woning onverteerbaar te vinden omdat het indruist tegen het Klimaatakkoord. Gemeenten hebben daarin met het Rijk afgesproken zich in te zetten voor duurzame woningbouw en klimaatbesparing. De Zonnestroom Producenten Vereniging vindt dat de ecowoning juist aan die doelstellingen voldoet. Dergelijke initiatieven moeten worden aangemoedigd en niet worden tegengewerkt, vindt de vereniging. De vereniging heeft plan minister Cramer gevraagd te bemiddelen in het conflict in Steenwijk.

 

Omdat de gemeente Steenwijk voet bij stuk blijft houden heeft recent de groenlinks fractie van Utrecht het initiatief genomen het Ecohuis uit te nodigen naar Utrecht te komen. Dhr. Husslage wil zelf echter liever naar een stad dichter bij Steenwijk. Dat zou bijvoorbeeld Zwolle kunnen zijn. De GroenLinks/DeGroenen fractie vindt zijn wens een uitgelezen kans om een super milieuvriendelijk huis naar Zwolle te halen. Wij zien graag zien dat Zwolle dhr. Husslage uitnodigt om met zijn woning hierheen te komen. Wij denken daarbij aan een locatie op de Oude Mars of als eerste milieuvriendelijk huis voor de duurzame wijk Vechtpoort (ofwel Berkum 2). Wij denken dat Zwolle door te laten zien dat er in Nederland wel plaats is voor dit soort bijzondere eco-bouwprojecten een krachtig signaal kan afgeven voor duurzaam bouwen.

 

 

Dit leidt voor GroenLinks/DeGroenen tot de volgende vragen:

 

1. Is het college bereid met de gemeente Steenwijk en de bouwer van de ecowoning in overleg te treden om te bekijken of verplaatsing naar Zwolle technisch mogelijk is?

 

2. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken of er een kavel binnen onze stadsgrenzen is waar het gebouw geplaatst zou kunnen worden?

 

 

Met vriendelijke groet namens fractie GroenLinks/DeGroenen

 

Anneke Nusselder, Michiel van Harten en Theo Profijt