Geen klimaatverandering, maar systeemverandering

De gemeenteraad debatteerde over de Plan van Aanpak Energietransitie van wethouder Schuttenbeld. GroenLinks fractievoorzitter Sylvana Rikkert begon haar betoog met een slogan van een van de jongeren die demonstreerde voor een beter klimaat: ‘Geen klimaatverandering, maar systeemverandering’. Dat gaan we in Zwolle doen. 

Met het dit plan gaan we de doelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn halen. Door middel van de zon, wind, warmte uit de grond en uit water en biogas, kunnen we onze eigen Zwolse energie gaan oogsten. En tegelijkertijd gaan we besparen door nog veel beter en meer te isoleren. Want hoe je straks je huis ook zal verwarmen, isolatie draagt sowieso direct bij aan het zuiniger en efficiënter omgaan met energie.

Wel vraagt de fractie nogmaals extra om de inwoner tijdens het hele traject goed te betrekken. De overstap naar schone energie is een grote stap en daar moet iedereen goed in meegenomen worden.

Ook wil GroenLinks dat iedereen kan meedoen met de transitie. Juist ook inwoners met een lager inkomen en mensen die nu een relatief groot deel van hun inkomen besteden aan energiekosten. Dat kan door deze mensen bijvoorbeeld voorrang te geven in de transitie of door aanvullende financieringsmogelijkheden beschikbaar te maken voor huishoudens die wel over willen stappen, maar dat financieel anders niet kunnen.