Begroting financien
Begroting

Gelijke kansen, een groene en gezonde stad en cultuurmeerderen in Zwolle

Vandaag vergadert de gemeenteraad over de begroting voor komend jaar. De gemeente bouwt aan een mooie toekomst voor Zwolle. Wij zien drie manieren waarop we de stad socialer en duurzamer kunnen maken.

 

Raadslid Patrick Pelman houdt vandaag een betoog namens GroenLinks Zwolle. In zijn betoog komen drie belangrijke thema's naar voren: gelijke kansen, een groene en gezonde stad, en cultuurmeerderen in Zwolle. 

 

1.       Gelijke kansen voor iedereen

Er wordt flink geïnvesteerd in preventieve zorg, waardoor we Zwollenaren eerder kunnen helpen. De zorg moet ook betaalbaar blijven. Daarom willen wij dat cliënten, naastbetrokkenen, ervaringsdeskundigen en zorgverleners goed betrokken worden bij de veranderingen die er aankomen.

Er gaat ook extra geld naar de schuldhulpverlening. Meer dan 70 initiatieven helpen mensen in armoede in onze stad. GroenLinks vindt het zorgelijk dat mensen ook in onze stad steeds moeilijker rond kunnen komen. Daarom is het goed dat we in onze stad de lasten samen dragen. Maar het is wat ons betreft nog niet genoeg. Wij willen graag van de wethouder weten welke dempende maatregelen hij nog meer tot de mogelijkheden ziet. En om een goed voorbeeld te geven dienen we een motie in om voedselverspilling tegen te gaan en ten goede te laten komen aan de allerarmsten.

Het aantal zwerfjongeren in de stad is gestegen, en dat baart ons zorgen. Hoe komt het dat het aantal is gestegen? Wij willen dat de gemeente dit uitzoekt, zodat we iets aan de oorzaak kunnen doen.

GroenLinks ziet ook graag dat Zwollenaren op de arbeidsmarkt meedoen. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor iedereen die valt onder de participatiewet. Wij willen dat de gemeente hier meer aan doet. Het aantal beschutte werkplekken bijvoorbeeld blijft al jaren enorm achter bij de doelstellingen.

Sylvana Rikkert: We bezochten deze zomer het Beleefhuis Armoede in Zwolle-Zuid. Schrijnend om te ervaren hoe het leven van iemand met te weinig geld eruit ziet en hoe iemand worstelt om elke maand weer rond te komen. Wij willen dat deze mensen niet worden vergeten, en dat we alles in het werk stellen om ze te helpen.

2.       Een gezonde, groene stad

De grootste opgave in onze gemeente is het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van de duurzaamheid en groene energie. Zwolle wordt een stad die vooroploopt op het gebied van klimaatadaptatie. Een stad waar we circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En een stad waarin we goed passen op onze natuur, onze groene en blauwe vingers en de biodiversiteit.

Een inspirerende werking kan komen van het verduurzamen van de panden van maatschappelijke instellingen in de stad. Bij werkbezoeken aan deze instellingen komen wij regelmatig in verouderde gebouwen. Onder andere het Zwolse dierenasiel is teveel geld kwijt aan stookkosten. Het geld vliegt door de slechte isolatie letterlijk het raam uit. Wij zien liever dat dit geld ingezet kan worden voor haar maatschappelijke doelen, en daarvoor dienen we vandaag een motie in.

De laatste weken gaat het bij dit onderwerp ook veelvuldig over biomassa. Groenlinks krijgt behoorlijk buikpijn van dit dossier. Er zijn grote zorgen over de werkelijke duurzaamheid van het verstoken van biomassa om energie op te wekken, en wij delen die zorgen. Bij het opstoken van biomassa komt veel CO2 vrij, maar ook stikstof, fijnstof en koolstof. Het is tegelijk een van de belangrijkste pijlers onder de klimaatagenda. We willen van het college weten hoe zij kijkt tegen het gebruik van biomassa als transitiebron, zodat we hierover verstandige keuzes kunnen maken.

Eildert Noorda: De vergroening van Zwolle doen we voor mens én dier. Door onder andere landbouwgiffen gaat het slecht met insecten, terwijl ze van groot belang zijn voor de Nederlandse biodiversiteit. Zwolle functioneert dan ook steeds meer als een Ark van Noach voor insecten. Daarom dienen we een motie in om wilde bijen en andere bedreigde insecten beter bij te houden en te beschermen.

3.       Cultuurmeerderen vs consuminderen

Zwolle kent een rijk verleden en een mooie toekomst. Cultuur is daarbij belangrijk om te verbinden en te verbeelden. Kunst en cultuur zijn bijna een eerste levensbehoefte in een groeiende stad, door zaken in een perspectief te plaatsen, te inspireren. Mensen samen te brengen, te prikkelen en te ontspannen.

We zijn enthousiast over het nieuwe stadsmuseum ANNO, waarin de erfgoedbeleving een duidelijke plek krijgt. Deze onrustige tijd vraagt om meer te prikkelen en meer verbinding te brengen in onze stad. Cultuur inspireert. En GroenLinks ziet deze trend van cultuurmeerderen dan ook als een mooie opstap om samen verder te werken aan het versterken van Zwolle.

Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Toen de gemeenteraad anderhalf jaar geleden besloot om op de zondag de winkels te openen, werd gezegd dat dit gepaard zou gaan met een culturele invulling van deze zondagen. Zo zou de zondag niet alleen een dag worden van consumeren, maar ook van inspiratie en ontspanning. Maar de cultuur mist nu op de zondagen. Wij willen dat de gemeente hier meer werk van maakt.

Er zijn ook veel waardevolle kleine voorstellingen en tentoonstellingen op minder bekende plekken in de stad, waar we net zo trots op mogen zijn en die het verdienen om gezien te worden. De talenten van morgen verdienen ook vandaag al aandacht en publiek. We willen dan ook de wethouder vragen om een stadsbrede culturele agenda te maken, waarin ook die kleine pareltjes worden opgenomen en we dienen hier een motie voor in.

Patrick Pelman: Ik kijk enorm uit naar het hybride productiehuis dat we in de stad krijgen. Die betaalt de stad samen met het rijk, en hier krijgt jong Zwols talent de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo betrekken we steeds meer jongeren bij kunst en cultuur in de stad. Wel vraag ik de wethouder hoe nog meer Zwolse makers hierbij betrokken worden, zodat het productiehuis iets wordt van de hele culturele sector in de stad.

We zorgen zoveel mogelijk voor zekerheid en balans in onze stad. En voor GroenLinks is het belangrijk dat we daarbij iedereen als gelijke behandelen. Iedereen krijgt gelijke kansen en iedereen in Zwolle krijgt de zorg die nodig is. We werken aan een gezonde en een groene stad. Een stad waarin we gaan cultuurmeerderen om de verbinding met elkaar te vinden en een stad waarin we samen werken we aan een gezonde en groene beweging voorwaarts.