Het onderwerp leverde goede gesprekken op over solidariteit, medemenselijkheid en eerlijkheid.

Ondanks dat we vroegtijdig moesten stoppen vanwege de regen hebben we toch nog 160 mensen bereikt. Zij hebben op onze vraag gereageerd: ‘Draagt Nederland genoeg bij aan de opvang van vluchtelingen?’. Met een knikker in één van drie vazen te doen, konden ze stemmen. 

115 mensen vonden dat Nederland nog lang niet genoeg doet voor de opvang van vluchtelingen. 40 vonden dat we doen wat we kunnen en 6 vonden dat we te veel doen. Voor wie de nuance miste was er de mogelijkheid de stem toe te lichten op een post-it.

De stand van GroenLinks met een groot houten bord waarop mensen met post-its hun mening konden geven over vluchtelingenbeleid

Wat doen we in Zwolle voor vluchtelingen?

In Zwolle is GroenLinks-wethouder Dorrit de Jong verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Tot een aantal jaren geleden ging het vooral om inburgering en huisvesting van een beperkt aantal vluchtelingen met verblijfsstatus, de zogenaamde statushouders. Dorrit: “Alles veranderde met het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Van de vluchtelingen die naar Nederland kwamen, vangt Zwolle er 800 op. Dat is aanzienlijk meer dan op basis van de taakstelling van de gemeente wordt verlangd. Maar de Oekraïners zijn door de inwoners van Zwolle met veel steun en warmte ontvangen.”

Meer opvang nodig

Inmiddels zijn er voor Zwolle nieuwe uitdagingen. Er is crisisnoodopvang nodig, die overvolle asielzoekerscentra moet ontlasten. Ook Zwolle draagt tijdelijk aan deze opvang bij. Op dit moment gaat het om ruim 40 mensen. De gemeente is bovendien in overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) over een regionale opvanglocatie voor 300 statushouders en kansrijke asielzoekers. Deze locatie komt in juni beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Daarna komt er waarschijnlijk een permanente opvang van 600 vluchtelingen verspreid over locaties in de stad. De definitieve huisvesting van een toenemend aantal statushouders is daarmee voor de gemeente een steeds belangrijker aandachtspunt, evenals de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers).

Draagvlak

Dorrit: “We willen in Zwolle mensen met open armen ontvangen, maar houden daarbij als gemeente graag zelf de regie. We kunnen nog wel meer doen voor vluchtelingen, maar moeten goed in de gaten houden wat de toekomst brengt om knelpunten op tijd in zicht te krijgen. Het is fijn om te weten dat het in Zwolle aan draagvlak niet ontbreekt, maar dat draagvlak moeten we ook zien te behouden.”