Vol trots op het behaalde resultaat heeft fractievoorzitter Sylvana Rikkert samen met de fractievoorzitters van ChristenUnie, Swollwacht en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 ondertekend. Het nieuwe college zet vol in op duurzaamheid en de energietransitie. Daarnaast ligt de focus de komende jaren op de transitie in de zorg en welzijn (sociaal domein) en de digitalisering.

GroenLinks levert twee wethouders. Monique Schuttenbeld (energietransitie, cultuur, Stadshagen, cultuurhistorie, toerisme en evenementen) en Klaas Sloots (financiën, zorg, WMO, inkomensbeleid en vluchtelingenwerk) gaan GroenLinks vertegenwoordigen in het college van B&W.

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert: “Ik ben enorm blij met de geboekte resultaten. Met dit coalitieakkoord wordt Zwolle de komende jaren een stuk groener en socialer. Waar ik zelf met name tevreden over ben in het akkoord is nadrukkelijke aandacht die er is voor duurzaamheid en de energietransitie. Dat was voor ons de belangrijkste inzet en ik ben heel blij dat nu in alle thema’s doorgevoerd te zien. De samenwerking met de coalitiepartners verloopt heel prettig. De afgelopen weken hebben we op een hele goede manier gesproken over alle onderwerpen en dat heeft geresulteerd in dit prachtige akkoord. Je groeit met elkaar in zo’n proces, waardoor ik nu veel vertrouwen heb in de stevige basis die er ligt. Ik zie uit naar een goede samenwerking de komende jaren”.

Afgelopen woensdag stemden de leden van GroenLinks in met het voorgelegde coalitieakkoord tijdens een speciaal belegde ledenvergadering. De onderhandelaars werden gecomplimenteerd met met het behaalde resultaat en de leden zijn blij dat het mooie verkiezingsresultaat van 21 maart nu ook leidt tot een mooi coalitieakkoord waarin de kiezers van GroenLinks duidelijk een stevige stem hebben gekregen.
Lees het volledige akkoord en de portefeuilleverdeling in het akkoord "Duurzame kwaliteit en groei voor Zwolle" (.pdf).