GroenLinks wil van Zwolle een groenere stad maken en staat daarin niet alleen. Veel initiatieven in de stad dragen al bij aan het vergroenen van Zwolle. Via de Groene Prijs wordt jaarlijks één ervan in het zonnetje gezet. Een prijs bedoeld voor aanmoediging, volhardendheid of als blijk voor bewezen diensten. Iedereen kan kandidaten nomineren voor deze onderscheiding.

De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de gemeente Zwolle erkend. De prijs wordt toegekend aan personen, organisaties of bedrijven die zich op een speciale manier inzetten voor natuur en milieu én die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een mens- en natuurvriendelijke samenleving.

Wie iemand wil opgeven die de Groene Prijs verdient, kan een e-mail sturen naar info@groenlinkszwolle.nl met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

De jury bestaat uit oud-prijswinnaars aangevuld met twee fractieleden. Zij bepaalt aan wie van de aangedragen nominaties de Groene Prijs dit jaar toekomt.

Vorig jaar werd de prijs in de wacht gesleept door Spencer Roozeboom, een belangrijke initiatiefnemer van WijKwekerij ‘De Verbinding’. In 2022 was Bert Pierik, beheerder van Begraafplaats Bergklooster de winnaar. In 2021 won Joke Wierenga van Tuinderij De Spoolderberg de Groene prijs.