Daarmee nodigen ze de raad uit om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag of Zwolle toe is aan een lokaal experiment op het gebied van vernieuwing van de democratie. En zo ja, welk experiment dan het beste bij Zwolle past. Het debat in de raad vindt maandagavond 20 september plaats.

De input uit het debat zal gebruikt worden voor het schrijven van een initiatiefvoorstel met als doel een Zwols experiment met een nieuwe vorm van democratie. Raadslid Simone Boshove (GroenLinks): “In Nederland wordt volop gezocht naar manieren om de democratie te versterken. Zwolle is een goede stad om hierin voorop te lopen.” Olivier van Bekkum (D66): “Met alle nieuwe technologische mogelijkheden en inspirerende ideeën uit heel de wereld zien wij voldoende kans om inwoners nog meer te betrekken bij de democratische besluitvorming met betrekking tot onderwerpen die gaan over hun leefomgeving."

Reden voor de fracties van GroenLinks en D66 om de discussie hierover ook in Zwolle te willen voeren. Zwollenaren zijn gemiddeld iets meer betrokken bij verkiezingen dan het landelijk gemiddelde; de opkomst is bij verkiezingen steevast iets hoger. Daarom is Zwolle ook een goede stad om na te denken over hoe we de democratie anno 2021 goed invulling geven. Met alle nieuwe technologische mogelijkheden en inspirerende ideeën uit heel de wereld zien wij voldoende kans om inwoners nog meer te betrekken bij de democratische besluitvorming met betrekking tot onderwerpen die gaan over hun leefomgeving.

Zwolle is een stad die voorop wil lopen als het gaat om inwonerbetrokkenheid, nieuwe technologie en innovatie. Dat blijkt ook uit de Quickscan ‘lokale democratie’ die in juni 2020 in Zwolle werd gehouden. Zowel de verbeteragenda die hieruit is voortgekomen als de discussienota van D66 en GroenLinks staan geagendeerd voor een debat op maandag 20 september. Het debat is live te volgen via de livestream op de website van de gemeente, hier zijn ook de stukken die besproken worden te lezen: www.zwolle.nl/gemeenteraad