Adviseur Duurzame Mobiliteit Wever en communicatieadviseur Pelman verwachten dat GroenLinks in hun beider woonplaats volgend jaar tenminste één raadszetel meer kan scoren dan de huidige zeven omdat het bij de lokale verkiezingen hopelijk niet meer gaat over corona, maar over onderwerpen die perfect passen in het straatje van een groene en linkse partij: de klimaatcrisis en de sociale crisis - mensen met schulden en mensen zonder werk.

 

Patrick: “Deze rare coronatijd heeft invloed gehad op het verloop van onze campagne voor de Kamerverkiezingen en de tegenvallende uitslag. Vlak voor corona waren klimaatstakingen en klimaatdemonstraties de topics. Veel jongeren waren daarbij actief. Na maart 2020 zijn deze zaken door corona naar de achtergrond gedrukt en dat heeft zeker een negatief effect op onze resultaten gehad.”

 

“Het groene, linkse geluid is ondergesneeuwd omdat we met een joekel van een gezondheidscrisis zitten. Mensen hebben gestemd voor zekerheid. Dat D66 met de coalitie min of meer de eindstreep heeft gehaald, heeft een rol gespeeld bij de winst van Sigrid Kaag. Er was in de campagne weinig ruimte om ons GroenLinkse verhaal te vertellen. Elke veertien dagen zendtijd voor Mark Rutte – een gratis reclamespot voor de VVD waar miljoenen mensen naar keken - daar konden we niet tegenop.”

 

Vincent: “Maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken. Lokaal hebben we het goed gedaan, met veel nieuwe enthousiaste en energieke vrijwilligers. Maar ons landelijk verhaal hadden we beter over het voetlicht moeten brengen. Met een sterk GroenLinks-verhaal heb je geen Partij voor de Dieren, Bij1 en Volt nodig. De onderwerpen die zij belangrijk vinden, horen al lang bij ons thuis. We moeten bij onszelf te rade gaan: waarom laten we dit liggen?”

 

Patrick: “Er is ruimte ontstaan voor PvdD, Bij1 en Volt omdat mensen stemden op hun stokpaardje. Ze hebben niet naar de volledige partijprogramma’s gekeken. Wij staan ook bij Black Lives Matter. Wij zijn ook groen en we komen ook op voor inclusie en dierenrechten. We hebben er alleen wat minder hard over geroepen. We hebben ons totaalverhaal verteld en minder aandacht geschonken aan specifieke thema’s. Maar het is toch echt de coronacrisis die ons het meeste parten heeft gespeeld.”

 

“Ik ken zelfs GroenLinksers die op Forum voor Democratie hebben gestemd omdat ze moe zijn van de coronamaatregelen. Dat zijn toch echt groene en linkse mensen, maar ze wilden het tegengeluid van Baudet in de Kamer laten klinken. Toch zal de evidentie van GroenLinks alleen maar groter worden. We doen het heel goed bij jongeren en dat vind ik hoopvol. Mensen in mijn omgeving die strategisch op Kaag stemden, hebben nu alweer spijt. Die zijn we niet kwijt. De uitslag bij de Kamerverkiezingen is hopelijk een dipje.”

 

Wever en Pelman zijn nog niet toe aan een fusie op links. Vincent: “Fuseren, dat vind ik geen aantrekkelijke gedachte. Dan krijg je een te grote linkse brij.” Patrick: “Samenwerking zoeken, dat is prima. Ik vond het heel goed dat Jesse Klaver in de campagne opriep elkaar vast te houden. Maar een fusie kan tot nog meer versplintering leiden.” Vincent: “GroenLinks is een groene partij met een sociaal hart. De SP is ook sociaal, maar kiest voor het openhouden van Tata Steel. Daar voeren ze keihard campagne voor. Daar kan ik met mijn groene hart niet bij.”

 

Patrick: “De SP staat kritischer tegenover migratie en de EU. Ze zijn op een aantal punten behoorlijk conservatief. De PvdA focust sterk op wonen en werk en minder op de groene agenda. Natuurlijk hebben alle partijen wel iets groens. Dat zie je aan het breed gedragen Klimaatakkoord van kabinet Rutte III. Maar dat akkoord is wel door ons op de kaart gezet. Verbinding en samenwerking zoeken kan zeker, maar je moet het specifieke van GroenLinks niet vergooien.”

 

In Zwolle maakt GroenLinks deel uit van een brede coalitie. De partij drukt haar stempel op het coalitieakkoord. Toch verweet Peter Pot, oud-wethouder voor GroenLinks, de fractie en afdeling in een recent interview een gebrek aan passie, drive en daadkracht. Vincent: “Ik herken me niet in die kritiek. We hebben nog nooit zo’n groot actief smaldeel gehad. Met ruim driehonderd leden zijn we de grootste GroenLinks-afdeling in Overijssel. Ik zie steeds weer nieuwe gezichten bij ledenvergaderingen. Er zijn veel vrijwilligers actief. Heel inspirerend.”

 

Patrick: “Met onze passie is niks mis. Wij knokken voor onze idealen. Maar dingen gaan niet vanzelf. Resultaten boeken kost tijd en je moet rekening houden met de veelkleurigheid van de coalitie. Onze wethouders Monique Schuttenbeld en Dorrit de Jong zijn nu de paden aan het uitzetten voor de komende jaren waarin Zwolle klimaatneutraal moet worden. De basis ligt er, maar we moeten nog tenminste één periode in het college meedraaien om onze doelen te bereiken. Ik zou het liefst met dit college het complete verkiezingsprogramma van GroenLinks uitvoeren, maar dat kan niet in een coalitieland.”

 

“Toen dit college startte, had Zwolle grote tekorten. En we moesten gaan werken aan de energietransitie. Monique en Dorrit zitten op die terreinen. We maken grote positieve klappen. De toekomst van ons warmtenet, bijvoorbeeld, ziet er heel goed uit. Zwolle heeft het grootste drijvende zonnepark van Europa. Je ziet ook steeds meer zonnepanelen en windmolens in de wijken. Deze nieuwe energiebronnen worden gefinancierd door de burgers. Ze zijn dus Zwols eigendom en niet het bezit van grote energiebedrijven.”

 

Zwolle is veranderd, zien de voorzitters. Van een provinciestad is Zwolle uitgeroeid tot een dynamische, moderne woonplaats met veel jonge gezinnen. Die stemmen massaal op GroenLinks. Vincent: “Het zijn zeker niet alleen studenten die links stemmen. Als we activiteiten organiseren, moeten we rekening houden met het feit dat jonge kinderen op tijd naar bed moeten, terwijl je bij andere partijen veel grijze hoofden ziet”. Patrick: “Maar ook een beweging als Grootouders voor het Klimaat voelt zich bij ons thuis.”

 

Pelman en Wever houden er rekening mee dat GroenLinks de grootste wordt in de raad. Patrick: “Het potentieel is er. We hebben goede wethouders. We laten goed bestuur zien en dat willen we blijven doen. We zoeken samenwerken en verbinding. Onze kiezers willen een partij die niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Je ziet bij de fractie en het bestuur een grote vernieuwing. Die is landelijk al ingezet door toenmalig partijleider Femke Halsema. Met Jesse Klaver is GroenLinks een brede partij geworden met klimaat, het wegwerken van de kloof tussen arm en rijk en groen en duurzaam leven als speerpunten.”

 

De coronacrisis heeft velen bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van mens en natuur. GroenLinks gaat van die bewustwording profiteren, verwachten Pelman en Wever. Vincent: “Je ziet de steun voor het vliegveld Lelystad zienderogen in deze regio afbrokkelen. Mensen zitten hier niet te wachten op laagvliegende toestellen.” Patrick: “Veel mensen zullen enkele dagen in de week thuis willen blijven werken. Veel organisaties ontwikkelen een thuiswerkbeleid. Je zult zien dat mensen minder gaan vliegen omdat Nederland ook mooi is.”

 

“Ze ontdekken dat je kunt genieten van je eigen tuin en stadsparken. En dan boffen ze, want Zwolle is één van de groenste steden van ons land.” Vincent: “In mijn werk zie ik nieuwe trends in de mobiliteit. Hoe langer de coronacrisis voortduurt, hoe makkelijker die nieuwe gewoontes zullen beklijven. Je ziet steeds meer mensen uit de Randstad hier gaan wonen. Ze blijven gewoon in de Randstad werken omdat ze één of twee dagen in de week forenzen geen probleem vinden. Ik denk dat we echt beter uit deze crisis kunnen komen dan we erin gingen.”

 

Patrick: “GroenLinks moet bij de omslag naar duurzaamheid vooroplopen en ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen. Je moet een goede balans tussen groen en links zien te bewaren.” Vincent: “De klimaatcrisis kan veel groter worden als je nu geen goed beleid ontwikkelt. Doe je dat niet, dan moet je straks draconische maatregelen nemen. Dan is er geen ruimte meer voor een rechtvaardig beleid. Er wordt zelfs al nagedacht over scenario’s waarin de zeespiegel zoveel stijgt dat we het westen van Nederland moeten opgeven. Zover moeten we het toch niet laten komen?”

 

Patrick: “GroenLinks moet laten zien dat de klimaatcrisis voor het echie is. Onze kracht is dat we met oplossingen komen, niet alleen problemen benoemen. Onze ambitie is daarom weer in het college te komen in 2022. De lokale politiek heeft het best zwaar. Daarom is het vinden van de juiste mensen heel belangrijk. We hebben nu een goed team en we willen graag goed verder. Je bent vaak als politicus de kop van Jut. Dit werk is soms best pittig. Maar het is zo waardevol.” Vincent: “We zijn nu nieuwe raadsleden aan het werven. Ik hoop dat we met een klinkende kandidatenlijst kunnen komen en daarmee de grootste worden.”