GroenLinks maakt zich zorgen over financiële problemen Het Langhuis

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de ontstane financiële problemen bij Het Langhuis. Deze week werd bekend dat er een flink bedrag is gestolen door de penningmeester van Het Langhuis, waardoor de stichting in moeilijkheden is gekomen. Het Langhuis is tevens beheerder van het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle.

GroenLinks vraagt de wethouder om de stichting te helpen bij het in de benen houden van Het Langhuis. GroenLinks raadslid Patrick Pelman: "De kunstruimte is in Zwolle een belangrijke plek voor verrassende kunst van talentvolle makers. Het voortbestaan hiervan mag niet in gevaar komen".

Daarnaast wil de fractie graag weten of er ook uit het Cultuurfonds is gestolen en of Stichting het Langhuis de rol van beheerder kan blijven vervullen. "GroenLinks ziet graag dat Het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie in beheer blijft bij een partner in de stad met verfrissende ideeën en die nieuwe doelgroepen aantrekt", aldus Pelman.

Geacht College,

Kunstruimte Het Langhuis is in Zwolle een belangrijke plek voor verrassende kunst van talentvolle makers. Het is belangrijk dat we in onze stad zo’n laagdrempelige ruimte te hebben en behouden. Sinds enkele jaren wordt Het Langhuis volledig en op een zeer kundige wijze door vrijwilligers gerund. Het Langhuis is sinds 2017 tevens beheerder van het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle.

GroenLinks heeft kennisgenomen van de financiële problemen bij het Langhuis door diefstal van de penningmeester. Dit bleek uit een artikel op de website van Het Langhuis afgelopen vrijdag 29 juni. Dit is een groot drama voor Het Langhuis en de groep vrijwilligers. Dit soort situaties komen vaak ook voort uit een persoonlijk drama van de betrokken persoon.

GroenLinks maakt zich zorgen over de ontstane situatie bij Het Langhuis en stelt de wethouder daarom de volgende vragen:

Vragen

1.    Is de wethouder bereid om in samenwerking met het bestuur van Het Langhuis er alles aan te doen om Het Langhuis, een voor Zwolle belangrijke stichting voor onafhankelijke experimentele kunst, in de benen te houden?
2.    Wil de wethouder zo spoedig mogelijk nagaan of hierbij ook geld is ontvreemd uit het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle?
3.    Is Het Langhuis nog in staat om nu en in de toekomst het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle te beheren?
4.    Wil de wethouder er tevens alles aan doen om de uitvoering van het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie zoveel mogelijk door het Langhuis te laten blijven doen?
5.    In april 2017 besloot de raad het fonds onder te brengen bij Het Langhuis, onder meer omdat de verwachting was dat het op afstand plaatsen van de regeling andersoortige aanvragers trekt. Blijkt dit in de praktijk ook?

Namens de fractie van GroenLinks,

Patrick Pelman