Simone: “Ik maak me grote zorgen over de jongeren die te lijden hebben onder corona. Er heerst grote eenzaamheid onder hen. Denk maar aan de studenten in het hbo en op de universiteit. Die zitten al een jaar thuis. Als je die verhalen hoort, verschrikkelijk. Het is frustrerend dat je als raadslid niet iedereen kunt helpen.” Romano: “Ik spreek studenten die een stage van een half jaar hebben afgerond maar nooit op het bedrijf zijn geweest.”

“In Hardenberg doen onze jongerenwerkers heel goed werk. Zelfs in hun eigen tijd. Hun benadering is heel persoonlijk. Je wilt vooral de kwetsbare groep perspectief bieden, maar dat is moeilijk in coronatijd. Ons jongerenhonk is bijna klaar, maar het afmaken mag nu niet. Dat is pijnlijk. Je wilt voorkomen dat de jeugd haar vertier zoekt onder een viaduct. Het is niet uit te leggen dat jongeren niet bij elkaar mogen komen in jongerencentra. Dat is van essentieel belang. Iedereen doet online zijn uiterste best, maar toch raken er jongeren uit beeld.”

Simone: “Heel herkenbaar. Ik hoor ook in Zwolle hoe lastig het leven is voor jongeren die al maanden in een klein huis, met thuiswerkende ouders, op hun bed zitten met hun laptop op schoot. Ook hier hebben jongeren te weinig perspectief. Ik begeleidde zelf een student bij het afstuderen. Ik heb haar één keer in het echt gezien; daarna alleen via Teams. Dat is dan iemands afstudeerproject. Dat is toch bizar.”

“En dan worden jongeren ook nog scheef aangekeken als ze elkaar opzoeken. Je mag natuurlijk geen dingen kapot maken of een illegaal feest geven, maar ik begrijp best dat middelbare scholieren het huis uit willen. Ze snappen het echt niet dat ze wel de hele dag met dertig kinderen in een benauwde klas mogen zitten, maar in het fietsenhok niet met elkaar mogen praten. Dat is toch niet uit te leggen aan kinderen van 14. Wij moeten als GroenLinks de stem van die jongeren meer vertolken.”

Een groene toekomst

Romano en Simone kozen allebei voor GroenLinks omdat die partij het linkse gedachtengoed koppelt aan een radicaal-groene koers waarmee de klimaatcrisis bezworen kan worden. Simone: “Ik heb een dochter van drie. Ik maak me zorgen over haar toekomst. Wat voor bestaan krijgt zij als ze volwassen is? In wat voor wereld zal zij leven? We moeten natuurlijk ook in Zwolle veel huizen bouwen, maar we moeten ook het groen behouden.”

Romano: “We moeten de klimaatcrisis uiteraard vooral landelijk en in Europees verband aanpakken maar ook de gemeenten en provincies kunnen een belangrijke rol spelen. Je moet hen dan wel de mogelijkheid bieden eigen beleid te maken en uit te voeren en je moet voorkomen dat de windmolens voor Rotterdam in Overijssel komen te staan.” Simone: “Ik vind het hoopgevend dat vooral jongeren het klimaatprobleem urgent vinden. Voor ruim zeventig procent van hen is niet corona maar het klimaat het belangrijkste onderwerp bij de Tweede Kamerverkiezingen.”

Romano: “Ik heb vertrouwen in de Green New Deal van GroenLinks. Die kan echt de oplossing zijn. Je moet progressieve milieubelasting durven heffen en geen nieuwe vliegvelden openen.” Simone: “Corona helpt ons daar wel bij. Mensen hebben gemerkt hoe schoon de lucht werd zonder vliegtuigen.” Romano: “We moeten meer investeren in duurzame alternatieven voor autovervoer en niet meer vliegen over korte afstanden.” Simone: “Ik heb zelf geen auto. Ik doe alles op de fiets. Meer en meer jongeren kopen geen auto. Dat zal steeds vaker de norm worden.”

Naar een inclusieve samenleving

Simone Boshove groeide op in Hasselt. Haar vader was daar wethouder voor de PvdA. Het progressieve gedachtengoed kreeg ze met de paplepel ingegoten. Na haar hbo-studie Kunst & Economie in Utrecht ging Simone aan het werk in Zwolle, waar ze nog steeds woont. Ze werkte voor popcentrum Hedon en was nauw betrokken bij de zogeheten Bruisweek voor hbo-studenten. Op dit moment is Simone werkzaam als activiteitenorganisator bij het sociale online platform SamenZwolle. Ze zit – na een tijd burgerlid te zijn geweest – sinds 2019 in de Zwolse raad.

Romano Boshove werd geboren in Hardenberg als kind van een gevluchte Macedoniër, die zeer jong overleed. Romano heeft zijn vader nooit gekend en koos ervoor de achternaam van zijn moeder aan te nemen. Simones vader is een broer van Romano’s moeder. Romano studeert in deeltijd Finance & Control aan hogeschool Stenden in Emmen. Drie jaar geleden werd hij raadslid. Hij is ook kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Ik sta op plek 33, dus ik houd er rekening mee dat ik niet word gekozen. Als dat wel gebeurt, stop ik met mijn raadswerk in Hardenberg.”

Het was partijleider Jesse Klaver die de piepjonge Hardenberger voor GroenLinks won. Romano stuurde in de aanloop tot de Kamerverkiezingen in 2017 een brief naar alle partijleiders over zijn persoonlijke ervaringen met discriminatie en uitsluiting. Jesse reageerde persoonlijk en de brief ging viral toen Klaver er uit voorlas bij een massale meet-up van GroenLinks in Amsterdam en Romano zijn verhaal mocht doen bij de talkshow van Humberto Tan op RTL4 (bekijk de video hier). De hartelijke reactie van Jesse op de brief was voor Simone aanleiding aan de slag te gaan voor GroenLinks.

In de brief beschreef Romano hoe hij als middelbare scholier werd behandeld. “Ik werd uitgescholden op straat. In de supermarkt, waar ik met mijn Nederlandse vriendjes inkopen deed, werd alleen aan mij gevraagd mijn rugzak af te doen. Ik werd aangezien voor Turk of Syriër. De winkelmedewerker wilde niet bewust discrimineren, maar het verzoek was wel op vooroordelen gebaseerd. Dat was beschamend voor iemand van 16. Ik voelde me er heel slecht over en ging maar niet meer mee naar die supermarkt. Met zijn eigen biculturele achtergrond herkende Jesse mijn ervaringen.”

Ook bij Simone is strijd voeren tegen gebrek aan inclusie een belangrijke drijfveer in haar politieke werk. “Zwolle is multicultureler dan Hardenberg, maar hier zie ik veel ongelijkheid tussen arm en rijk. In mijn eigen wijk Holtenbroek leven twee van de tien kinderen onder de armoedegrens. Dat verwacht je niet in zo’n prachtige welvarende stad als Zwolle. Gelukkig hebben we hier wel goede regelingen en fondsen waarmee je mensen financieel kunt bijstaan. En waar ik trots op ben is dat Zwolle de stad is met het meeste vrijwilligerswerk. Dat zag je in de eerste coronamaanden. Mensen staan klaar voor elkaar.”

Links blok

Simone en Romano hopen dat er snel een eind komt aan de coronacrisis en dat Nederland over enkele maanden geregeerd wordt door een kabinet met een sociaal hart. Romano: “Ondernemers en winkeliers en de cultuursector en de horeca zijn door Rutte III goed geholpen met vele miljarden. Maar we moeten voorkomen dat we na deze crisis een financiële crisis krijgen als mensen vergoedingen moeten terugbetalen. Je zult veel schulden moeten kwijtschelden. Niet voor de KLM’s en Jumbo’s van deze wereld, maar wel bij de kleine bedrijven.”

“Ik hoop dat VVD en CDA eindelijk concessies moeten doen op het vlak van marktdenken omdat er een stevig links blok in het kabinet zit.” Simone: “VVD en CDA doen wel linksig, maar kijk wat ze met hun neoliberalisme de afgelopen tien jaar hebben aangericht. Er moet echt een socialer beleid komen. De kloof tussen arm en rijk is veel te groot geworden. Als je ziet hoeveel miljarden er vrijkomen in de coronacrisis... We zijn een rijk land en die rijkdom moet nu echt eens eerlijker worden verdeeld.”