GroenLinks Raadslid Lennart Hartman hierover:

GroenLinks wil dat Zwolle een schone stad blijft waar iedereen eerlijk met elkaar omgaat. Handhaving en toezicht is hierbij een belangrijk instrument dat goed moet functioneren. Dit staat en valt met vakkundige medewerkers maar er zijn méér zaken die hierin bij kunnen dragen.

Voorkomen is beter dan genezen. Het is een mooi spreekwoord, en op het gebied van onze openbare orde is deze zeer van toepassing. Alle inzet op voorkomen betaalt zich later terug. En genezen betekend hierbij namelijk grote impact in onze stad, op onze veiligheid en soms ook de kosten die wij als samenleving maken. Het is daarom goed om in de stukken te lezen dat de voornaamste inzet gaat naar preventie. Hier is GroenLinks zeer tevreden mee.

Verbeter de informatiepositie
Het aantal handhavers wordt als onvoldoende ingeschat. Andere steden, die vergelijkbaar zijn met ons, kunnen wel toe kunnen met deze hoeveelheid mensen. GroenLinks verwacht dat het verbeteren van de informatiepositie van de medewerkers hierin veel kan doen. Hoe kun je immers voorkomend en proactief werken als je informatie dat niet toelaat? Dan is het niet vreemd dat reactief en pas na meldingen handhaven de normale manier van werken is.  Hier is dus nog iets te doen, en dat uitbreiding van de medewerkers geen doel op zich hoeft te zijn,
lijkt ons ook de juiste conclusie. Als extra inzet nodig is om dit op te bouwen, dan zij het zo, maar wat GroenLinks betreft is de benodigde cultuuromslag alleen te behalen met investeringen in de informatiepositie van de medewerkers.
Er zal hiervoor namelijk een informatienetwerk moeten ontstaan waarbij in een keten wordt samengewerkt, tussen de handhavers, politie, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties. 

Maar bovenal moeten deze organisaties vooral samen gaan werken met onze inwoners, dus in onze wijken. Het serieus verbeteren van de informatiepositie begint met het praten met onze inwoners en verzamelen van informatie en kennis over onze buurten.

Het is wat ons betreft dan ook jammer dat de helft van de handhandhavers flexibele ingehuurd is. Elke vervanging betekend namelijk een kennis- en informatieverlies. Die weer afbreuk doet aan het informatienetwerk dat we op willen bouwen.

Samenvattend: GroenLinks  wil een schone en eerlijke stad waar onze inwoners zich veilig voelen en veilig kunnen groeien. Daarvoor zetten wij sterk in preventie. Door een versterking van de informatiepositie weten de medewerkers waar het toezicht nodig is, en versterken we de hele keten van organisaties die werken aan veiligheid in onze stad.