GroenLinks Zwolle staat er op dit moment fantastisch voor. Met een grote betrokken achterban, 7 zetels in de gemeenteraad en met 2 wethouders in de coalitie doen we er echt toe in Zwolle!

Door het vertrek van één van de wethouders, die elders burgermeester gaat worden, zijn wij op zoek naar een overtuigende en waardige vervanger. Het gaat hier in ieder geval om de raadsperiode tot maart 2022. Zwolle staat er goed voor met een stevig en stabiel stadsbestuur. Heel belangrijk is dat jij snel het bestaande college van B&W versterkt en in staat bent om binnen- en buiten de organisatie stevige relaties te ontwikkelen. In de rol van wethouder moet je constructief kunnen samenwerken in een brede en veelkleurige coalitie en het politieke spel naar en met andere partijen beheersen. Het is wenselijk om aantoonbare bestuurlijke ervaring te hebben met de dossiers Financiën en Sociaal Domein.

Als toekomstig Zwolse wethouder:

• Sta jij midden in de samenleving, ben je maatschappelijk betrokken en weet je een sterk netwerk in te zetten;

• Spreek jij de taal van de bewoners en ben je helder, recht door zee en communiceer je overtuigend;

• Kan jij goed luisteren en ben je sensitief in de omgang met verschillende typen mensen;

• Heb jij bij voorkeur een goed beeld van de actuele ontwikkelingen in de Zwolse gemeenschap;

• Geef jij concreet invulling aan het belang van diversiteit en inclusie bij beleid en betrokkenheid van bewoners;

• Heb jij een uitstekende publieke presentatie en omgang met de pers;

• Is het vanzelfsprekend om zaken waar mogelijk openbaar te maken en om debat en dialoog te stimuleren.

Daarbij sta jij achter de GroenLinkse politiek en:

• Toon je een vernieuwende, groene en sociale visie op de gemeente, de bevolking en de bestuurscultuur;

• Lever je een bijdrage aan de profilering en verdere inhoudelijke ontwikkeling van GroenLinks in Zwolle;

• Ben je gemakkelijk benaderbaar en straal je daadkracht en leiderschap uit;

• Ben je integer en handel je onder alle omstandigheden naar GroenLinks-waarden en de hoogste maatschappelijke normen van integriteit.

Verder beschik jij het liefst over de volgende competenties:

• Besluitvaardig, initiatiefrijk, daadkrachtig en creatief;

• Enthousiast, authentiek en nieuwsgierig;

• Overtuigingskracht en kan daardoor brede steun voor je plannen verwerven.

• Een aansprekende en innemende persoonlijkheid;

• Je toont leiderschap, bestuurlijk inzicht en persoonlijke moed;

• Je hebt strategisch inzicht en bent een goede onderhandelaar;

• Je bent vasthoudend en verliest draagvlak en maatschappelijke effectiviteit niet uit het oog;

• Je bent flexibel, gedisciplineerd en bestand tegen grote (werk)druk. Afspraak is afspraak;

• Ja kan verbinden en bent uitstekend in samenwerken, juist ook met mensen die heel andere opvattingen hebben;

• Je bent een sterke communicator in het complexe spanningsveld tussen bestuur, politiek, bewoners en media.

 

Wil jij meer weten over deze bijzondere positie dan kan je contact opnemen met Patrick Pelman, fractievoorzitter GroenLinks Zwolle (06-27115582, p.pelman@groenlinkszwolle.nl).

Bij interesse ontvangen wij graag uiterlijk 22 november een duidelijke motivatiebrief waarin je ook ingaat op jouw visie op de stad en op de politieke ontwikkeling van Zwolle en van GroenLinks Zwolle. Voeg ook je CV en twee referenties toe. 

Jouw reactie kan naar de wethouderscommissie van GroenLinks Zwolle via wethouderscommissie@groenlinkszwolle.nl.