Het sociaal domein gaat in Zwolle veranderen

Maandag 25 juni 2018 debatteerde de raad over maatregelen in het sociaal domein. De directe aanleiding waren overschrijdingen van miljoenen Euro's. GroenLinks pleit voor een Zwols model dat we samen met inwoners (cliënten, mantelzorgers) en aanbieders gaan maken. Uitgangspunten zijn werken vanuit vertrouwen en kwaliteit, meer ruimte voor de inwoner (via bijvoorbeeld een ombudsfunctie) en slimme veranderingen: geredeneerd vanuit de inhoud, het doel van de hulp en ondersteuning.

 

Raadslid Remko de Paus opende zijn inbreng zo:

"GroenLinks wil de best mogelijke hulp en ondersteuning voor onze inwoners, samen met hen én met de professionals vormgegeven. Daar staan wij voor. Hier is nog heel veel winst te behalen, daarvan zijn wij overtuigd, in een door dit college te ontwikkelen Zwols model. De financiële kaders zijn ten opzichte van de vorige periode verruimd, dat maakt dat de druk om met noodmateregelen te werken is weggenomen. Het gaat GroenLinks om mensen, niet om cijfers."