De coronacrisis én de klimaatcrisis zorgen er beide voor dat we ook op zoek moeten naar een nieuwe balans in het kijken naar onze directe leefomgeving. Het buiten leven in een groene omgeving heeft extra waarde gekregen voor iedereen. Patrick wil ook aandacht voor de mensen die het zwaar hebben in deze coronatijd. “Het duurt al een tijd en we zijn er helaas nog niet. Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die nu in moeilijke omstandigheden zit: mensen die ziek zijn, maar ook het zorgpersoneel dat weer keihard moet werken om iedereen zo goed mogelijk te verzorgen en allen die hun inkomsten hebben zien wegvallen, zoals mensen in de cultuursector en de horeca.”

Ondertussen worden in het gemeentehuis de plannen voor het Zwolle van de toekomst gemaakt. Patrick bespreekt daarom in de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad zijn kijk hierop: hoe realiseren we die nieuwe balans van een solidaire, groene en duurzame samenleving in Zwolle?

Het leven in coronatijd

"Ik maak me zorgen over de kwetsbare mensen die we nu mogelijk uit het oog verliezen. Eenzaamheid ligt bij velen op de loer. Hoe zorgen dat we niemand vergeten, en dat we iedereen die het nodig heeft bijstaan? Dat vraag ik aan het college. En ik dien een motie in om te onderzoeken of ambulante ggz-teams ingezet kunnen worden voor extra kwetsbare mensen.

Het begint zwaar te vallen dat er niets te doen is. Dat je ’s avonds niet even op stap kan. Dat kinderen de hele dag binnen zitten. Geen uitjes mogelijk. Eerder stelde ik eens vragen over Hedon die ondanks dat ze goed georganiseerd waren ‘slechts’ 30 bezoekers mochten ontvangen.

Maar ook bijvoorbeeld de Stadkamer, het Fraterhuis, Hedon, de Bestevaer en de Enk zijn voor mensen belangrijke plekken. Ik vraag het college om onze instellingen én de cultuurmakers zo goed mogelijk te helpen, zodat zij zodra het weer mag, ons weer kunnen helpen om te verwerken, te verbinden, te reflecteren, te inspireren en ook gewoon even te ontspannen."

Mensen weer aan werk helpen

"Helaas verliezen veel mensen door de coronacrisis hun baan. En mensen zonder baan vinden moeilijker nieuw werk. Er komt bovendien een nieuwe groep in de bijstand. Het is belangrijk dat zij niet in een negatieve spiraal terechtkomen.

Het zou mooi zijn als mensen in de bijstand op een flexibele manier stappen terug kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze stap voor stap weer financieel zelfredzaam worden. Die langzame aanpak past bij de arbeidsmarkt. Want werkgevers hebben vaak ook een financiële tik gehad, en kunnen niet direct op volle sterkte weer door. Dit is het moment voor de invoering van garantiebanen, of basisbanen.

We moeten ook oog hebben voor verborgen werkloosheid, zoals onder studenten die nu op school blijven zitten omdat ze vanwege corona weinig baankansen hebben. Laten we deze groep actief benaderen en begeleiden in mogelijkheden van werk en opleiding."

De groene toekomst van Zwolle

"Naast de coronacrisis kampen we momenteel ook met een andere serieuze en levensbedreigende crisis, de klimaatcrisis. Zwolle is hard op weg met de energietransitie. De Bomhofsplas, het grootste drijvende zonnepark van Europa, is zo’n knap staaltje transitiewerk. Duidelijk is dat deze transitie een monsterklus is, die niet alleen bouwkundig veel vraagt, maar ook organisatorisch en financieel een grote uitdaging vormt.

Voor GroenLinks is van belang dat we inwoners goed meenemen in de transitie. Dat ze geïnformeerd worden, mee kunnen beslissen en het eventueel zelf kunnen doen. Dat moet ook kunnen bij het vergroenen van een wijk. Zwolle is een hele groene stad, maar sommige delen zijn nog behoorlijk versteend. Ik wil uitzoeken of de gemeente actief aan de slag kan gaan om samen met de bewoners te kijken hoe we deze wijken kunnen vergroenen. Veel bewoners lijken bijvoorbeeld de weg naar subsidies niet te vinden. Ik wil weten of het college deze regelingen wat breder bekend kan maken.

Het zou mij niet verbazen als we in de toekomst deze tijd gaan zien als kantelpunt. Een tijd waarin we met elkaar keihard op een resetbutton hebben gedrukt. Gelukkig kunnen we dit in Zwolle goed doen met een begroting die in balans is. GroenLinks wil dat we samen op elkaar letten en ervoor zorgen dat iedereen mee kan en blijft doen. We zijn hard aan het werk met de energietransitie en de bewoners moeten daar goed in meegenomen worden. Onze directe leefomgeving is belangrijker geworden in onze levens en daarom verdienen groen en natuur in en om de stad meer aandacht.

Daarnaast liggen er door de corona én de klimaatcrisis er nog veel onbekende uitdagingen in de toekomst, maar met deze begroting houden we de stad stabiel op koers en is er ruimte om samen onze nieuwe balans te vinden."