Hoe snel kunnen we de Ombudsfunctie Sociaal Domein verwachten?

In de Tweede Kamer pleitte GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet afgelopen week voor een goede klachtafwikkeling. Dat sluit heel mooi aan op de in het collegeakkoord opgenomen ombudsfunctie sociaal domein. Deze ombudsfunctie is een lang gekoesterde wens van GroenLinks Zwolle. Over een informatienota die de raad kreeg stelt raadslid Remko de Paus vanavond vragen in de raad. Onderzoek dat het college deed naar de angst van inwoners om klachten te uiten, leverde een veel te lage respons op, om uitspraken te kunnen doen. Inwoners voelen zich afhankelijk en klagen daarom niet als zij minder hulp en ondersteuning krijgen dan gewenst, uit angst nog meer te verliezen. Wij vragen het college hier bij het opzetten van de ombudsfunctie rekening mee te houden.