Iedereen klaar voor de PPN?

Blogpost van fractiemedewerker Judith van Dijk

In de fractievergaderingen van de afgelopen weken hoorde ik voor het eerst allerlei nieuwe termen langskomen. PPN? BERAP? Beleidscyclus? Waar gáát dit over? Ik heb geen idee, maar de raadsleden zijn er maar druk mee. Ik zal vast niet het enige GroenLinks-lid zijn die zich afvraagt wat wat is. Tijd om er in te duiken.

 

De basics

De PPN staat voor Perspectiefnota. De Perspectiefnota is bedoeld als een vergezicht: hoe willen wij dat de stad er over vier jaar uit ziet? Het college van burgemeester en wethouders doet hiermee voorstellen voor de plannen van de komende jaren. Daarnaast maken de verschillende politieke partijen bekend wat zij vinden dat er gerealiseerd zou moeten worden. Met de PPN checkt het college of er geld genoeg is voor alle plannen voor de komende jaren.

De raad kijkt dus naar de toekomst, maar ook naar het verleden. Dit wordt gedaan in de BERAP, wat staat voor ‘beleidsrapportage’. Hierin staat een overzicht van het lopende beleid en een rapportage van wat er tot nu toe is gebeurd in dit jaar. Ook staat hier in wat er tot nu toe is uitgegeven en hoe dat klopt met de begroting. Als er wijzigingen zijn in de uitgaven tot nu toe, dus als er meer of minder geld op een bepaald onderwerp uitgegeven wordt ten opzichte van de begroting, dan staat dat in de BERAP. Ook als er wijzigingen zijn in het beleid, dus als we andere dingen gaan doen dan aangegeven in de begroting. dan staat dat in deze rapportage.

Voorjaar in juni

Belangrijke besluiten over financieel beleid worden op twee momenten genomen: het voorjaars- en najaarsmoment. Dit wordt de Beleidscyclus genoemd. Ondanks dat het al juni is, zijn we nu toe aan het voorjaarsmoment. De PPN en BERAP zijn onderdeel van het voorjaarsmoment.

En nu GroenLinks

Tot zover de planning, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Als collegepartij wil GroenLinks natuurlijk weten hoe het zit met de uitvoering van het beleid. Voeren de ambtenaren de plannen uit zoals ze bedoeld waren? En wat kan nog beter? Daarbij letten de raadsleden natuurlijk vooral op de zaken die voor GroenLinks belangrijk zijn, zoals energie en klimaat, prettig wonen, en zorg en welzijn. De raadsleden hebben het PPN-document (hier) gelezen en vragen kunnen stellen aan ambtenaren op de info-markt vorige week. Op basis daarvan bedenken ze nu hoe ze de koers van het college willen bijsturen.

Een PPN is ook een goed moment voor de oppositie om stevige kritiek te leveren op het beleid tot nu toe. Zo houden ze de coalitie scherp. De PPN-bespreking is voor alle partijen een ideaal moment voor nieuwe plannen in de vorm van moties. Wat die gaan zijn voor GroenLinks, horen we komende week.