Iedereen krijgt in Zwolle de zorg die nodig is; nu en in de toekomst

Gezondheid en geluk zijn belangrijke pijlers voor GroenLinks in Zwolle. Iedereen in Zwolle moet daarom de zorg krijgen die nodig is. Dat is wat GroenLinks wil en dat is waar GroenLinks voor staat. Daarom werkt het college in deze stad samen om iedereen passende zorg te bieden, op een manier die ook op langere termijn houdbaar is.

GroenLinks is dan ook blij dat ons college vele miljoenen (€ 29,1 mln tot en met 2023) extra in de zorg investeert om daarmee ervoor te zorgen dat iedereen de hulp en ondersteuning ontvangt die nodig is. Niet langer is het Rijksgeld leidend, maar onze eigen begroting. Wij maken lokaal de afwegingen en plussen als het nodig is extra geld bij. GroenLinks blijft zich er hard voor maken dat er voldoende geld beschikbaar is.

Dat geld investeren we ook om samen met mensen die zorg nodig hebben en de zorgorganisaties te kijken wat er verder verbeterd kan worden. We nemen de tijd om knelpunten die mensen ervaren zo goed mogelijk weg te nemen. Vaak wordt het daarmee ook nog goedkoper. Dat is een mooie bijkomstigheid. Iedereen wil immers ook dat de zorg betaalbaar blijft. Zo kunnen we ook in de toekomst blijven garanderen dat iedereen de hulp en ondersteuning kan blijven ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Voorkomen is beter dan genezen
Met de versnelling op de ‘collectivisering’ maakt het college waar dat investeren in preventie loont. Veel hulp en ondersteuning wordt beter als je deze samen met lotgenoten krijgt, beter dan dat je alleen op je kamer maximaal een paar uurtjes in de week een begeleider thuis op bezoek krijgt. Met elkaar gaan we die slag maken.

Onder meer via de cliëntervaringsonderzoeken houden we in de gaten of de kwaliteit van hulp en ondersteuning op het door ons gewenste hoge niveau blijft. De laatste onderzoeken laten een stijging van de waardering zien.

Versterken positie cliënt
GroenLinks staat voor het versterken van de positie van cliënten en mantelzorgers. Zo krijg je passende en vertrouwde zorg. Er komt daarom een ombudsfunctie en de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt versterkt.

Vernieuwing en verbetering
Op 14 februari heeft het college het Plan van aanpak 'collectivisering van voorzieningen’ naar de gemeenteraad gestuurd. Dit is een belangrijke eerste stap om de hulp en ondersteuning te vernieuwen en verder te verbeteren. Dinsdag 5 maart mogen betrokkenen de gemeenteraad laten weten wat ze van het plan vinden. Op maandag 18 maart zal er vervolgens een debat over worden gevoerd.

GroenLinks Zwolle werkt hard om goede zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven garanderen in onze mooie stad. Dat doen we samen in de stad met alle mensen die zorg nodig hebben en met de zorgaanbieders. Zo komen we tot een duurzaam en gezond zorgstelsel dat voor iedereen bereikbaar blijft als je het nodig hebt.

Heb je vragen over de zorg in Zwolle? Wil je graag meepraten? Heb je suggesties voor verbeteringen? Mail ons dan via fractie@groenlinkszwolle.nl of leg contact met een van onze raadsleden.