Voldoende woningen

De woningnood is hoog. Daarom zijn we blij dat we genoeg gaan bouwen. Maar groei is geen doel op zich. Duurzaamheid en kwaliteit moeten de uitgangspunten zijn bij de groei van de stad. De kunstenaar Friedensreich Hunderwasser zei al: "Wij zijn enkel gast van de natuur, en daar moeten we ons naar gedragen." Hij ontwierp unieke groene gebouwen die in andere Europese steden al jaren biodiversiteit versterken en het straatbeeld verrijken. We roepen de wethouder op om met deze ontwikkelingen en voorbeelden aan de slag te gaan om onze stad natuurpositief te ontwikkelen.

Daarnaast moeten we zorgen dat alle Zwollenaren betrokken en gehoord worden. De stad is van ons allemaal, dus die moet inclusief en voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente moet hiervoor met verschillende groepen gaan praten, en er voor zorgen dat alle nieuwe plannen inclusief en toegankelijk zijn.

Coöperatief wonen

Hier is ook een kans om leegstaande panden te herontwikkelen tot woningbouw. We denken aan ombouw van leegstaande kantoren en bedrijfspanden, waarvan er steeds meer beschikbaar komen door de opkomst van thuiswerken. Hiermee komt ook ruimte voor nieuwe duurzame woonvormen zoals coöperatief wonen, waarbij bewoners gezamenlijk een gebouw ontwerpen en bewonen.

Verkeer

Door parkeerplaatsen en autowegen in te ruilen voor groene ruimte en fietspaden krijgen we ruimte om buiten te spelen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Kortom, het geeft ruimte om buiten te leven. Ik ben blij met de verplaatsing van de stadsring naar de buitenring en ambitie om de gewonnen ruimte goed in te zetten voor duurzamere vervoersmiddelen die minder leefruimte van onze stad innemen. Nu is het aan de wethouder om te onderzoeken of we nog meer kunnen inzetten op duurzaam vervoer. 

Bescherm het groene leven!

Onze stad fungeert als toevluchtsoord voor biodiversiteit uit het buitengebied. Daarom beschermen we dit leven in onze stad. Buiten onze stad staat dit namelijk onder druk door industriële landbouw. Met natuurpositief bouwen maken we ruimte voor meer biodiversiteit.

Ik ben blij om te zien dat natuurinclusieve kringlooplandbouw aandacht krijgt in de plannen van het college. GroenLinks wil de boeren die op deze nieuwe weg zijn graag van harte ondersteunen. Ik hoop dat zij genoeg ruimte vinden om deze ingrijpende verandering succesvol door te maken. Zo kan de natuur zijn plek weer vinden in industrieel bewerkte landschappen.

Nieuwe realiteit

GroenLinks ziet in Zwolle een levende stad. Dat leven moeten we koesteren. Dat doen we door groene waarden te beschermen, de stad terug te geven aan de inwoners en ons te verbinden met onze omgeving. De komende jaren kunnen we samen de stad mooier maken. In de woorden van Hundertwasser: "In je eentje is een droom maar een droom. Maar als mensen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe realiteit."

“ In je eentje is een droom maar een droom. Maar als mensen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe realiteit. ”

Friedensreich Hundertwasser
De kunstige façade van een Hundertwassergebouw met bomen

Inspiratie voor het Zwolle van de toekomst