Still uit het filmpje van de gemeente Amsterdam

Inwoners met een verstandelijke beperking horen er ook bij

De gemeente Amsterdam maakte een prachtig filmpje. In dit filmpje komt duidelijk naar voren waarom mensen met een (licht) verstandelijke beperking soms anders reageren. “Oordeel niet meteen en heb geduld” is het motto dat de hoofdstad haar inwoners mee geeft.

GroenLinks raadslid Remko de Paus stelt maandag het college voor een vergelijkbaar filmpje te maken, bij voorkeur met de hele regio Zwolle. “Op een hele mooie, integere wijze brengt de gemeente Amsterdam in beeld wanneer mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben met hun stadsgenoten. Dat is als ze te veel moeilijke woorden gebruiken of als instanties brieven sturen van 6 kantjes. Zwolle staat een inclusieve samenleving voor. Dat betekent dat ook inwoners met een verstandelijke beperking erbij horen.”

De Paus vraagt het college of het mogelijk is ook op dezelfde wijze aandacht te geven anderen die niet altijd voorspelbaar gedrag vertonen. Daarbij denkt hij aan het stigma voor mensen met een psychiatrische beperking en de mensen met dementie (zoals onlangs ook bleek uit het drieluik van Nieuwsuur). De GroenLinks fractie gaat er van uit dat de filmpjes in overleg met de mensen waar het om gaat tot stand zullen komen.

Het Amsterdamse filmpje is hier te vinden: https://vimeo.com/247106731

Naschrift: de wethouder reageerde positief, maar wil eerst in breder verband kijken hoe we als gemeente willen communiceren naar onze inwoners. Wij blijven overtuigd van de kracht van deze film, maar wachten de plannen van het college met belangstelling af.