Judith (37) was voorheen fractiemedewerker en daarna campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze neemt het stokje over van Vincent Wever, die in het bestuur blijft als algemeen lid. Van Dijk: “De afgelopen jaren zijn er veel Zwollenaren actief geworden voor GroenLinks. Al die vrijwilligers hebben bijgedragen aan het prachtige verkiezingsresultaat van afgelopen voorjaar, waar we onze zeven zetels wisten te behouden. Vincent heeft met verve het bestuur voorgezeten, en ik vind het een eer om het van hem over te nemen.”

Remko (54) kent de Zwolse politiek goed. Hij was van 2010 tot 2019 in de Zwolse gemeenteraad actief, eerst als burgerlid, daarna als raadslid. Een van zijn wapenfeiten is de GRIP-wagen van de ROVA, die er is gekomen naar aanleiding van een van De Paus’ moties. Lang voor zijn tijd in de gemeenteraad zette De Paus zich ook al in voor GroenLinks: hij was een van de oprichters van DWARS, de jongerenorganisatie van de partij.

Judith is docent en decaan in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in Zwolle. Zij woont met haar vrouw in Gerenlanden. Remko woont in Schelle en heeft een vrouw en drie kinderen. Hij werkt als beleidsadviseur van gemeentes over het sociaal domein en is bestuurslid van inloophuis De Bres en het GGZ Beraad Overijssel.

Het bestuur is nog op zoek naar een secretaris! Heb je zin om je in te zetten voor GroenLinks en ben je goed in organiseren? Meld je aan of mail voor meer info: bestuur@groenlinkszwolle.nl