Historisch besef en verbinding staan centraal bij GroenLinks Zwolle. Met een diepgeworteld streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid zet de partij zich in voor een Keti Koti herdenkingsmonument in onze prachtige stad. Keti Koti, een oorspronkelijk Surinaamse feestdag, markeert op 1 juli de afschaffing van de slavernij. Op die dag in 1863 werd de keten van onderdrukking verbroken voor ruim 45.000 slaven in Suriname en de Nederlandse Antillen. Niettemin blijven vele nakomelingen van deze tot slaaf gemaakte mensen nog steeds geconfronteerd worden met ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Het is van groot belang dat we de afschaffing van de slavernij op gepaste wijze blijven herdenken.

Binnen onze diverse gemeenschappen in Zwolle streven we naar gelijkheid voor iedereen. GroenLinks Zwolle plaatst daarom de aanpak van racisme en discriminatie hoog op de agenda. Wij geloven dat ontmoetingen de sleutel zijn tot wederzijds begrip en waardering. Samen met culturele en levensbeschouwelijke organisaties brengen we mensen bijeen en organiseren we jaarlijks een Keti Koti Viering op 1 juli.

Op maandag 19 juni heeft raadslid Patrick Pelman namens GroenLinks Zwolle opnieuw de motie ingediend in samenwerking met andere fracties. De motie roept het college op om:

  • De intentie uit te spreken om een Keti Koti herdenkingsmonument te realiseren.
     
  • Te onderzoeken hoe de kosten voor de realisatie gedekt kunnen worden, waarbij ook mogelijke subsidiemogelijkheden op provinciaal en landelijk niveau worden betrokken.
     
  • In samenspraak met betrokken partijen uit onze stad, zoals de Stichting Comité 30 juni-01 juli Zwolle en de Zwolse Alliantie, de benodigde stappen te zetten.
     
  • In samenwerking met deze betrokken partijen een geschikte locatie in de stad te vinden voor het herdenkingsmonument.
     
  • Zwolse kunstenaars die nakomelingen zijn van tot slaaf gemaakte mensen en andere getalenteerde kunstenaars uit onze stad te betrekken bij het creëren van mogelijke ontwerpen voor dit monument.
     
  • De inwoners van Zwolle een stem te geven in het uiteindelijke ontwerp.
     
  • De gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang van het plan, inclusief de financiële aspecten.

GroenLinks Zwolle blijft zich onvermoeibaar inzetten voor een inclusieve samenleving, waarin we ons bewust zijn van onze geschiedenis en de impact ervan op het heden. Met de realisatie van het Keti Koti herdenkingsmonument in Zwolle willen we een belangrijke stap zetten om de ketenen van het verleden te erkennen en samen te werken aan een toekomst van gelijkheid en verbondenheid.