Elk jaar organiseert GroenLinks Zwolle medio april een fietsexcursie om de Kievitsbloemen langs de Nieuwe Wetering onder de aandacht te brengen.

Dit jaar vertrok een flinke groep belangstellenden vanaf het Kerkbrugje voor de kievitsbloemexcursie 2008. Excursieleider Eddy Weeda vertelde boeiend over de mooie zeldzame kievitsbloem en over de andere bloemen en planten die de groep tijdens de fietstocht tegenkwam. De heer L.J. Dijkstra van de gemeente Zwolle gaf aan hoe de kievitsbloem er op verschillende plekken voor staat, wat voor beheer wenselijk is, en welke bijzondere planten er nog meer groeien.De excursie eindigde op de boerderij van schapenboer Herman Reuvekamp.