De overstromingen in het Zuiden van Nederland afgelopen juli en het zorgwekkende klimaatrapport (IPCC) van de Verenigde Naties met daarin onder andere beschreven de gevolgen voor Nederland is voor raadsleden Anja Roelfs van GroenLinks Zwolle, Reinier Mulder van de ChristenUnie Zwolle en Evelina Bijleveld van Swollwacht aanleiding om het college van Zwolle schriftelijke vragen te stellen over de plannen voor woningbouw in de uiterwaarden van het Zwarte Water.

Dat klimaatverandering gevolgen heeft voor de waterstanden weten we allemaal al lang. De waterhuishouding van het stroomgebied van het Zwarte Water is een andere dan die in het Zuiden van ons land. Maar GroenLinks, ChristenUnie en Swollwacht vragen het college om, vanuit zorgvuldig handelen, de plannen voor woningbouw in de Zwarte Waterzone zorgvuldig te toetsen op waterveiligheid, onder andere aan de hand van de meeste recente onderzoeken die op dit moment voor handen zijn.

Anja Roelfs van GroenLinks: ”Het extreme weer van de afgelopen jaren en ook de afgelopen zomer zijn een onweerlegbaar bewezen  gevolg van de klimaatverandering. Wij maken ons hier grote zorgen over. Tegelijk hebben we in onze stad ook een woningentekort. Het is belangrijk dat bij nieuwe woonprojecten rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden. We moeten aan de ene kant klimaatverandering een halt toe roepen en tegelijk in onze stad klimaatbestendig bouwen.”

De ChristenUnie en Swollwacht onderschrijven het belang van dit uitgangspunt. Reinier Mulder van de ChristenUnie: “Consulteer nogmaals belangrijke samenwerkingspartners zoals Rijkswaterstaat en het waterschap naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksuitkomsten.”  Dit verzoek is namens de drie indiende fracties opgenomen in de schriftelijke vragen richting het college.