Paardekastanjes op het Grote Kerkplein. De tweede van links moet worden gekapt.
Paardekastanjes op het Grote Kerkplein. De tweede van links moet worden gekapt.

Kogelhoutzwam nekt monumentale boom binnenstad

Een van de monumentale paardekastanjes aan het Grote Kerkplein moet om veiligheidsredenen worden gekapt. Dat blijkt na inspectie door een boomdeskundige. De bomen leden aan de kastanjebloedingsziekte en zijn daarvoor twee jaar geleden behandeld. Nu blijkt één van de bomen onherstelbaar aangetast te zijn door de kogelhoutzwam.

Hetzelfde lot wacht een monumentale boom aan de Kastanjestraat. Ook daar zijn kastanjebomen behandeld tegen de kastanjebloedingziekte door geïnfecteerde delen in te pakken en te verwarmen. Zo kan de bacterie die de ziekte veroorzaakt met redelijk succes worden bestreden. Een van de bomen is hierdoor genezen, twee andere kunnen voorlopig blijven staan, maar bij één boom is de schade zo groot dat kap helaas onvermijdelijk is.

GroenLinks-raadslid Eildert Noorda: "Ongelofelijk jammer dat het, ondanks goede zorgen, niet gaat lukken de bomen te behouden. Behoud van monumentale bomen moet zeer zwaar wegen, de enige goede reden om over te gaan op kappen is veiligheid. En dat is hier helaas het geval: je moet er niet aan denken dat vallende takken ernstig letsel veroorzaken bij passanten."

Het verlies van de bomen is niet alleen een aderlating voor het prettige, groene aangezicht van de stad: tijdens steeds warmere dagen in de zomer is hittestress vooral in versteende, oude wijken van de stad flink merkbaar. Het koelende effect van uit de kluiten gewassen, monumentale bomen is vele malen sterker dan een perkje met een kleinere soort.

De fractie van GroenLinks kondigt schriftelijke vragen aan het college van B&W aan. Noorda: "Nu diverse boomziektes het Zwolse groen blijven teisteren willen we weten of er nog zorgvuldiger boombeheer mogelijk is. Ook willen we weten of het college mogelijkheden ziet voor extra aanplant, liefst bomen van de eerste grootte."