Laat Zwollenaren meedelen in de winst van duurzame energie

Wij willen dat omwonenden van windmolens in de gemeente invloed krijgen op waar en de manier waarop een windturbine ingepast wordt in het landschap én op de financiële opbrengsten. Dat stelt onze woordvoerder Remko de Paus voor in de raadsvergadering maandagavond, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over de zogeheten Energiegids. Wij zien het liefst dat inwoners samen met een lokaal energiebedrijf een coöperatie vormen, zodat zij optimaal meeprofiteren van de windturbines in hun leefomgeving.

De omslag van fossiele naar duurzame energie vraagt een enorme inspanning. Het college moet op zoek naar de beste manier om op het Zwolse grondgebied energie op te wekken uit duurzame bronnen. Investeerders staan voor een pittige financiële opgave. Maar de lasten rusten het meest op de schouders van direct omwonenden van locaties voor grootschalige opwekking. Windturbines, maar ook zonneparken, hebben een flinke impact op de omgeving.

Vanavond in de raadsvergadering stellen wij voor om open het gesprek aan te gaan met omwonenden van mogelijke locaties voor windenergie. In dat gesprek moet ook deelname in de winst aan de orde komen. Raadslid Remko de Paus:

“Wij zien het liefste ook hier de kracht van onderop komen. Als omwonenden samen met een lokaal energiebedrijf de handen ineenslaan in een coöperatie, houd je optimaal invloed op de inpassing van windturbines in het landschap én op de financiële opbrengsten.”

Verder wil de fractie dat het college, met het natuurplatform en andere deskundigen, het gesprek aangaat over de manier waarop de gevolgen voor de natuur het beste beperkt kunnen worden.

In Zwolle zal in 2025 een kwart van de energie die we nodig hebben, duurzaam worden opgewekt. Dat is meer dan het drievoudige van dit moment. GroenLinks zal het college blijven aansporen hier al het mogelijke aan te doen. Remko:

"De volgende generaties verdienen het, dat wij er alles aan doen voor hen een planeet achter te laten, waar ook zij kunnen leven."